Philips GC4912 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 31 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 31 из 36
31
Problem
Mogući uzrok
Rešenje
SR
Pegla ne uklanja nabore.
Ne generiše se para tokom peglanja.
Napunite rezervoar za vodu i prekidač za
paru postavite u položaj
.
Iz grejne ploče curi voda kada je
pegla isključena ili odložena.
Prekidač za paru je postavljen u položaj
.
Postavite prekidač za paru u položaj
.
Stavili ste peglu u horizontalni položaj, a u
rezervoaru je ostalo još vode.
Ispraznite rezervoar za vodu.
SmartLight indikator svetli
narandžasto umesto plavo.
Ovo narandžasto svetlo vas podseća da
očistite aparat od kamenca.
Obavite proces Calc-Clean (pogledajte
).
SmartLight indikator sporo
treperi plavo.
Aktivan je režim bezbednosnog
automatskog isključivanja. Pegla je prešla u
režim pripravnosti.
Pomerite peglu da biste je ponovo
aktivirali. Pegla će ponovo početi da se
zagreva. Nastavite sa peglanjem kada
SmartLight indikator počne stalno da svetli
(pogledajte
).
Prljava voda i prljavština izlaze iz
grejne ploče tokom peglanja.
Tvrda voda sa nečistoćama ili hemikalijama
dovela je do stvaranja ljuspica unutar
grejne ploče.
Obavite proces Calc-Clean jednom ili više
puta (pogledajte
).
Pegla je uključena u struju, ali je
grejna ploča hladna.
Postoji problem sa priključkom.
Proverite kabl za napajanje, utikač i zidnu
utičnicu.
Pegla ne proizvodi paru.
U rezervoaru za vodu nema dovoljno vode.
Napunite rezervoar za vodu (pogledajte
).
Prekidač za paru je postavljen u položaj
.
Postavite prekidač za paru u položaj
.
Pegla još uvek nije dovoljno zagrejana da
bi proizvodila paru.
Sačekajte dok SmartLight indikator ne
prestane da treperi i počne stalno da svetli.
Pegla ne proizvodi mlaz pare.
Možda ste funkciju dodatne količine
pare koristili suviše često u kratkom
vremenskom periodu.
Nastavite da peglate u horizontalnom
položaju i sačekajte neko vreme pre nego
što ponovo upotrebite funkciju mlaza pare.
Pegla još uvek nije dovoljno zagrejana da
bi proizvodila dodatnu količinu pare.
Sačekajte dok SmartLight indikator ne
prestane da treperi i počne stalno da svetli.
Na tkaninu kaplje voda u toku
peglanja.
Niste pravilno zatvorili poklopac
rezervoara za vodu.
Pritiskajte poklopac sve dok ne čujete „klik“.
Peglate dok SmartLight indikator treperi.
Sačekajte da SmartLight indikator počne
stalno da svetli pre nego što počnete da
peglate.
Stavili ste neku hemikaliju u rezervoar
za vodu.
Isperite rezervoar za vodu i nemojte da
stavljate parfem niti bilo koju hemikaliju
u njega.
Pegla uglačava odevne predmete
ili ostavlja otiske na njima.
Površina za peglanje bila je neravna, na
primer zato što ste peglali preko šava ili
preklopa na odevnom predmetu.
Pegla je bezbedna za upotrebu na svim
odevnim predmetima koji mogu da se
peglaju. Uglačanost ili otisak nije trajan i
nestaće nakon pranja odevnog predmeta.
Izbegavajte peglanje preko šavova ili
preklopa. Možete i da stavite pamučnu
tkaninu preko oblasti koju peglate kako
biste sprečili pojavu otisaka.
Образец