Philips GC4912 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 33 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 33 из 36
33
BG
Ако се нуждаете от информация или
поддръжка, посетете www.philips.com/
support или прочетете листовката за
международна гаранция.
EE
Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi
veebilehte www.philips.com/support või
lugege läbi üleilmne garantiileht.
HR
Ako trebate informacije ili podršku, posjetite
www.philips.com/support ili pročitajte
zasebni međunarodni jamstveni list.
HU
Ha információra vagy támogatásra van
szüksége, látogasson el a www.philips.com/
support weboldalra, vagy olvassa
el a különálló, világszerte érvényes
garancialevelet.
LT
Jei reikia informacijos ar pagalbos,
apsilankykite www.philips.com/support
arba perskaitykite atskirą visame pasaulyje
galiojantį garantijos lankstinuką.
LV
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu,
apmeklējiet vietni www.philips.com/support
vai atsevišķo pasaules garantijas bukletu.
RO
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de
asistenţă, vă rugăm să vizitaţi
www.philips.com/support sau să citiţi
broşura de garanţie internaţională separată.
RU
Для получения поддержки или
информации посетите веб-сайт
www.philips.com/support или
ознакомьтесь с информацией на
гарантийном талоне.
SK
Ak potrebujete informácie alebo podporu,
navštívte webovú stránku www.philips.com/
support alebo si preštudujte informácie
v priloženom celosvetovo platnom
záručnom liste.
SL
Če potrebujete informacije ali podporo,
obiščite www.philips.com/support ali
preberite ločeni mednarodni garancijski list.
SR
Ako vam trebaju informacije ili podrška,
posetite www.philips.com/support ili
pročitajte međunarodni garantni list.
UK
Якщо Вам необхідна інформація чи
підтримка, відвідайте веб-сайт
www.philips.com/support чи прочитайте
окремий гарантійний талон.
Образец