SCARLETT SC-SI30K15 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 13 из 23)

Языки: Русский
Страницы:23
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 13 из 23
IM014
www.scarlett.ru
SC-SI30K15
13
Toitejuhtme vigastamise korral tohib selle ohu vältimiseks vahetada tootja, selleks volitatud hoolduskeskus või
muu kvalifitseeritud personal.
Ärge kasutage vigastatud elektrijuhtme või pistikuga, samuti maha kukkunud või muul moel vigastada saanud
seadet. Elektrilöögi saamise vältimiseks ärge püüdke antud seadet iseseisvalt avada ja remontida. Vea
kõrvaldamiseks pöörduge autoriseeritud teeninduskeskuse poole.
Ärge laske lastel triikrauda kasutada ning olge eriti tähelepanelik laste läheduses seadet kasutades.
Ärge jätke kuuma või sisse lülitatud või triikimislaual olevat triikrauda järelvalveta.
Asetage triikraud ainult toetustallale. Ärge paigutage triikrauda metallile või ebatasasele pinnale.
TÄHELEPANU: Vooluvõrgu ülekoormamise vältimiseks ärge kasutage samas vooluringis teisi kõrge
voolutarbimusega seadmeid.
Kui toode on olnud mõnda aega õhutemperatuuril alla 0 ºC, tuleb hoida seda enne sisselülitamist vähemalt 2
tundi toatemperatuuril.
Tootja jätab endale õiguse teha ilma täiendava teatamiseta toote konstruktsiooni ebaolulisi muudatusi, mis ei
mõjuta selle ohutust, töövõimet ega funktsioneerimist.
RAUAST TALD
„Keramopro“ tallad on kaetud tipptasemel metall-keraamik-kattega, mis töötati välja koostöös Scarletti
spetsialistidega. Katet iseloomustavad tõhusam tugevus, väiksem hõõrdetegur ja 100% vastupidavus
kuumusele.
ENNE ESIMEST KORDA KASUTAMIST
Mõned triikraua detailid võivad uuest pärast olla kergelt määrdega koos, mis võib esimesel sisse lülitamisel tuua
kaasa triikraua kerge suitsemise. Lühikese aja järel see lakkab.
Eemaldage triikraua plaadilt kaitsekate ning puhastage tald pehme riidega.
KASUTAMINE
TEMPERATUURI REGULEERIMINE
Enne triikimist kontrollige alati kas silt triikimisjuhistega on riideeseme küljes. Kõikidel juhtudel tuleb järgida sildil
toodud juhiseid.
Keerake termoregulaator asendisse, mis vastab materjali tüübile, mida kavatsete triikida:
MÄRGE
MATERJALI TÜÜP
Mitte triikida
Sünteetika, nailon, akrüül, polüester
••
Villane, siid
•••
Puuvill, linane
Maksimaalne auru temperatuur (aurutriikimine)
ЕСО
Igat liiki kangaste jaoks, välja arvatud sünteetiline kangas
Lülitage triikraud vooluvõrku. Kuumenduse märgutuli süttib.
Kui märgutuli kustub, võib alustada triikimist.
Kui triikimisel Te keerate regulaatorit väiksemale temperatuurile, siis enne triikimise jätkamist oodake kuni
kuumenduse märgutuli süttib taas.
VEERESERVUAARI VEEGA TÄITMINE
Eemaldage triikraud enne veega täitmist vooluvõrgust.
Asetage triikraud horisontaalsesse asendisse (tallale).
Ettevaatlikult täitke reservuaar veega.
Ärge lisage vett rohkem kui märgini MAX.
Veetäiteava ei tohi olla triikraua kasutamisel avatud.
Mahuti korduval veega täitmisel lülitage triikraud alati vooluvõrgust välja.
TÄHELEPANU:
Triikraud on ehitatud kasutama tavalist kraanivett. Kui teie piirkonnas on vesi eriti kare on
kraanivee asemel soovitav kasutada destilleeritud vett.
Ärge täitke reservuaari keemiliselt pehmendatud veega ning ärge kasutage lõhnaaineid.
Kui kraanivesi on eriti kare, kasutage ainult destilleeritud või demineraliseeritud vett.
Veereservuaar tuleb peale igat kasutamist tühjendada.
PIHUSTAMINE
Kui reservuaaris on piisavalt vett võite te kasutada pihustusnuppu iga triikimiserežiimi juures.
Pihustamiseks vajutage triikimise ajal mitu korda nupule.
AURUTAMINE
Eemaldage triikraud vooluvõrgust ja täitke reservuaar veega.
Pange triikraud triikimislauale tagumise otsa peale püsti seisma ning lülitage seade vooluvõrku.
Keerake termoregulaator asendisse “
••
” või “
•••
”.
Oodake kuni seade saavutab vajaliku temperatuuri ning märgutuli kustub.
Keerake aururegulaator vajalikku asendisse.
Peale triikimise lõpetamist keerake termoregulaator asendisse MIN ning eemaldage seade vooluvõrgust.
HOIATUS:
vältige seadmest väljuva auruga kokku puutumist.
Образец
Мануал подходит для устройств