SCARLETT SC-SI30K15 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 14 из 23)

Языки: Русский
Страницы:23
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 14 из 23
IM014
www.scarlett.ru
SC-SI30K15
14
KUIV TRIIKIMINE
Aurutriikrauda on võimalik kasutada ka kuivaks triikimiseks nii siis kui vett on või kui vett ei ole seadme
reservuaaris. Soovitav on aga mitte hoida triikraua veereservuaari liiga täis kuiva triikimise ajal.
Keerake aururegulaator asendisse 0.
TÄHELEPANU:
Kui triikrauda on pika aja vältel kasutatud, kui seade on kuum ning vett seadmes ei ole vältige vee
lisamist kuni seadme maha jahtumiseni.
AURUPAHVAK
Jõulise aurupahvaku abil saab siledaks sügavaid kortse.
Vajutage korraks auruoja nupule.
MÄRKUS:
vee lekkimise vältimiseks seadme tallast ärge hoidke aurujoa nuppu alla surutuna kauem kui 5 sekundi
vältel.
MÄRKUS:
Ärge vajutage auruoja nuppu rohkem kui 3 korda järjest, muidu triikraud jahtub kiirelt maha.
VERTIKAALNE AURUTAMINE
Veenduge, et reservuaaris on piisavalt vett.
Lülitage triikraud vooluvõrku ja asetage seade püstisesse asendisse.
Keerake temperatuuriregulaator ja aururegulaator MAX asendisse.
Triikrauda vertikaalselt hoides vajutage auruoja nupule.
VEE VÄLJAVOOLAMISE VASTANE KAITSE – “TILGALUKU” FUNKTSIOON
Tilgavastane“ funktsioon aitab vältida vee väljatilkumist ning kangale plekkide tekkimist triikraua kasutamisel
madalatel temperatuuridel.
TRIIKIMISE LÕPETAMINE
Keerake termoregulaator asendisse MIN.
Eemaldage triikraud vooluvõrgust.
ECO-REŽIIM
ECO-režiim võimaldab säästa kuni 30 protsenti elektrit ning on mõeldud peaaegu igat liiki kangaste kõige
tõhusamaks silumiseks. Silumine toimub enamikule kangaliikidele (välja arvatud sünteetika) sobiva optimaalse
temperatuuri ja võimsa aurupuhke ühendamise abil.
Täitke veepaak veega vastavalt juhendile.
Seadke termostaat ECO asendisse.
AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS
See funktsioon võimaldab triikraua automaatselt välja lülitada, kui see jääb liikumatult horisontaalasendisse
rohkem kui 30 sekundit või vertikaalasendisse üle 8 minuti. Sellega on täielikult välistatud tulekahju puhkemise
võimalus.
PUHASTUS JA HOOLDUS
Enne puhastamist eemaldage seade alati vooluvõrgust ning laske seadmel täielikult maha jahtuda.
Talla puhastamiseks ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.
ISEPUHASTUMINE
Täitke reservuaar kuni MAX märgini veega ja sulgege kaas.
Keerake termoregulaator MAX asendisse.
Ühendage triikraud vooluvõrku.
Oodake kuni seade saavutab vajaliku temperatuuri ning märgutuli kustub.
Hoidke triikrauda horisontaalselt kraanikausi kohal ning keerake aururegulaator isepuhastuse asendisse ja
vajutage isepuhastumise nupule.
Triikraua põhjas olevatest avadest väljuv keev vesi ja aur eemaldavad mustuse. Vee ja auru väljumise ajal
liigutage triikrauda edasi-tagasi.
Suure koguse mustuse väljumisel seadmest korrake ülalkirjeldatud protseduuri veel kord.
Puhastage seadme põhi vastu (soovitavalt) vana riiet.
HOIDMINE
Eemaldage triikraud vooluvõrgust, tühjendage veereservuaar ning laske seadmel täielikult maha jahtuda.
Kerige toitejuhe triikraua ümber.
Talla kaitsmiseks paigutage triikraud oma tagumisele osale püstisesse asendisse.
LV
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
DROŠĪBAS NOTEIKUMI
Pirms ierīces ekspluatācijas uzmanīgi izlasiet doto lietošanas instrukciju, lai izvairītos no bojājumu rašanās
lietošanas laikā. Nepareiza ierīces lietošana var radīt tās bojājumus, materiālus zaudējumus un lietotāja veselībai
kaitējumu
s.
Pirms pirmreizējās ieslēgšanas pārbaudiet, vai ierīces tehniskie raksturojumi, kas norādīti uz uzlīmes, atbilst
elektrotīkla parametriem.
Izmantot tikai sadzīves vajadzībām, atbilstoši Lietošanas instrukcijai. Ierīce nav paredzēta rūpnieciskai
izmantošanai.
Neizmantot ārpus telpām, kā arī paaugstināta mitruma apstākļos.
Neievietojiet ierīci vai elektrovadu ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
Atvienojot ierīci no elektrotīkla turieties ar roku pie kontaktdakšas, nevis aiz elektrovada.
Sekojiet līdzi, lai elektrovads nepieskartos klāt asām malām un karstām virsmām.
Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja tā netiek izmantota vai tiek ieliets vai izliets ūdens.
Образец
Мануал подходит для устройств