SCARLETT SC-SI30K15 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 15 из 23)

Языки: Русский
Страницы:23
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 15 из 23
IM014
www.scarlett.ru
SC-SI30K15
15
Neizmantojiet ierīci ar bojātu elektrovadu vai kontakdakšu, kā arī gadījumos, ja tas ir bijis pakļauts jebkāda
šķidruma iedarbībai, nokritis vai bojāts citā veidā. Lai izvairītos no eletrostrāvas trieciena nemēģiniet pastāvīgi
izjaukt un remontēt ierīci, nepieciešamības gadījumā dodieties uz Servisa centru.
Neļaujiet bērniem izmantot gludekli, esiet uzmanīgi izmantojot ierīci to tuvumā.
Neatstājiet ieslēgtu gludekli bez uzraudzības, it sevišķi uz gludināmā dēļa.
Ierīce nav paredzēta izmantošanai personām (ieskaitot bērnus) ar pazeminātām fiziskām, emocionālām vai
intelektuālām spējām vai personām bez dzīves pieredzes vai zināšanām, ja viņas nekontrolē vai neinstruē ierīces
lietošanā persona, kas atbild par viņu drošību.
Necentieties patstāvīgi labot ierīci.
Bojājumu rašanās gadījumā dodieties uz tuvāko Servisa centru.
Bērni ir jākontrolē, lai nepieļautu
spēlēšanos ar ierīci.
Barošanas vada bojājuma gadījumā, drošības pēc, tā nomaiņa jāuztic ražotājam vai tā pilnvarotam servisa
centram, vai arī analoģiskam kvalificētam personālam.
Gludināšanas pārtraukumos gludekli novietojiet uz pēdas. Nav ieteicams to darīt uz metāliskām vai nelīdzenām
virsmām.
UZMANĪBU: Lai izvairītos no elektrotīkla pārslogošanas, neslēdziet gludekli vienlaicīgi ar citām jaudīgām
elektroierīcēm vienā un tajā pašā elektrotīkla līnijā.
Ja izstrādājums kādu laiku ir atradies temperatūrā zem 0ºC, pirms ieslēgšanas tas ir jāpatur istabas apstākļos ne
mazāk kā 2 stundas.
Ražotājs patur sev tiesības bez papildu brīdinājuma ieviest izstrādājuma konstrukcijā nelielas izmaiņas, kas
būtiski neietekmē tā drošību, darbspēju un funkcionalitāti.
SILDVIRSMA
Sildvirsma "Keramopro" ir profesionāls metālkeramikas pārklājums, kas izstrādāts sadarbībā ar kompānijas
Scarlett speciālistiem. Pārklājumam piemīt paaugstināts izturības, slīdēšanas līmenis un 100% pretpiedeguma
izturība.
SAGATAVOŠANA
Dažas gludekļa detaļas izgatavošanas laikā ir ieeļļotas, kas pirmreizējā ieslēgšanā var radīt tā dūmošanu. Pēc
kāda laika dūmi pazudīs.
Noņemiet aizsargapvalku no gludekļa darba virsmas un noslaukiet to ar mīkstu drānu.
DARBĪBA
TEMPERATŪRAS REŽĪMI
Pirms darba sākuma pārliecinaties, ka izstrādājumam, ko vēlaties gludināt, ir etiķete ar norādi par tā apstrādi.
Ievērojiet tos.
Uzstādiet termoregulatoru pozīcijā, kas atbilst auduma tipam, kuru Jūs gludināsiet.
APZĪMĒJUMS
AUDUMA VEIDS
Izstrādājumu gludināt nav ieteicams
Sintētika, Neilons, Akrils, Poliesters, Viskoze
••
Vilna, Zīds
•••
Kokvilna, Lins
Maksimālā temperatūra
(
gludināšana ar tvaiku apstrādi
)
ЕСО
Visiem auduma veidiem, izņemot sintētiskos
Pievienojiet gludekli pie elektro
tīkla, iedegsies uzsildīšanas gaismas indikators.
Gludināšanu var sākt, kad indikators ir izslēdzies.
Ja gludināšanas sākumā, Jūs esat uzstādījuši mazāku temperatūru, pirms darba turpināšanas, ieteicams
pagaidīt uzsildīšanas gaismas indikatora iedegšanos.
ŪDENS REZERVUĀRA UZPILDĪŠANA
Pirms ūdens uzpildīšanas atvienojiet gludekli no elektrotīkla.
Novietojiet gludekli horozoltāli (uz pēdas).
Uzmanīgi ielejiet ūdeni rezervuārā.
Lai izvairītos no ūdens pārpildīšanas, nelejiet ūdeni augstāk par rezervuāra maksimālo ūdens līmeni.
Gludekļa lietošanas laikā ūdens uzpildes atvere nedrīkst būt atvērta.
Piepildot rezervuāru ar ūdeni atkārtoti, vienmēr atvienojiet gludekli no elektrotīkla.
UZMANĪBU
:
Gludeklī paredzēts izmantot ūdeni no ūdensvada. Ieteicams lietot jau attīrītu ūdeni, it sevišķi, ja ūdens
ir ļoti ciets.
Nepildiet rezervuārā ķīmiski mīkstinātu ūdeni un nelietojiet aromatizējošas piedevas.
Ja ūdensvada ūdens ir pārāk ciets, iepildiet tikai destilēto vai demineralizēto ūdeni.
Darbu beidzot, vienmēr nepieciešams izliet lieko ūdeni, kas palicis rezervuārā.
SMIDZINĀŠANA
Smidzināšanu var izmantot jebkurā darba režīmā, ja rezervuārā ir ūdens pietiekošā daudzumā.
Darbības veikšanai vairākas reizes nospiediet izsmidzināšanas pogu.
GLUDINĀŠANA AR TVAIK
U
Atvienojiet gl
udekli no elektrotīkla, ielejiet ūdeni rezervuārā.
Образец
Мануал подходит для устройств