SCARLETT SC-SI30K15 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 17 из 23)

Языки: Русский
Страницы:23
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 17 из 23
IM014
www.scarlett.ru
SC-SI30K15
17
Nenardinkite prietaiso ir maitinimo laido į vandenį bei kitus skysčius.
Traukdami kištuką iš elektros lizdo, niekada netempkite laido.
Pasirūpinkite, kad elektros laidas neliestų aštrių kampų ir karštų paviršių.
Nesinaudodami laidyne arba įpildami bei išpildami vandenį, visada išjunkite ją iš elektros tinklo.
Nenaudokite prietaiso, jei jo elektros laidas ir/arba šakutė buvo pažeisti. Remontuoti prietaisą galima tik
autorizuotame Serviso centre.
Prietaisas nėra skirtas naudotis žmonėms (įskaitant vaikus), turintiems sumažėjusias fizines, jausmines ar
protines galias; arba jie neturi patirties ar žinių, kai asmuo, atsakingas už tokių žmonių saugumą,
nekontroliuoja
ar neinstruktuoja jų, kaip naudotis šiuo prietaisu.
Nebandykite savarankiškai remontuoti prietaiso arba keisti jo detalių. Atsiradus gedimams kreipkitės į artimiausią
Serviso centrą.
Vaikus būtina kontroliuoti, kad jie nežaistų šiuo prietais
u.
Jei pažeistas maitinimo laidas, norėdami išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas arba atestuotas techninės
priežiūros centras, ar kvalifikuotas specialistas.
Neleiskite vaikams naudotis laidyne ir būkite itin atsargūs, laidydami šalia vaikų.
Nep
alikite įjungtos arba karštos laidynės be priežiūros, ypač ant laidymo lentos.
Darydami laidymo metu pertrauką, statykite laidynę tik ant kulno. Nerekomenduojama jos statyti ant metalinio
arba šiurkštaus paviršiaus.
DĖMESIO: Maitinimo tinklo perkrovimui išvengti, neįjunkite laidynės kartu su kitais galingais elektros prietaisais į
vieną elektros tinklo liniją.
Jeigu gaminys kai kurį laiką buvo laikomas žemesnėje nei 0 ºC temperatūroje, prieš įjungdami prietaisą
palaikykite jį kambario temperatūroje ne mažia
u kaip 2 valandas.
Gamintojas pasilieka teisę be atskiro perspėjimo nežymiai keisti įrenginio konstrukciją išsaugant jo saugumą,
funkcionalumą bei esmines savybes.
PADAI
Padai „Keramopro“ -
tai profesionali metalo keramikinė danga, sukurta kartu su bendrovės „Scarlett“
specialistais. Danga pasižymi padidintu patvarumu, slydimu ir 100% atsparumu, kad nepridegtų.
PASIRUOŠIMAS DARBUI
Gamybos metu kai kurios laidynės dalys buvo pateptos tepalu, todėl per pirmąjį įjungimą laidynė gali skleisti
dūmus. Po kai kurio laiko dūmai turi išnykti.
Nuimkite apsauginį užvalkalą nuo pado paviršiaus ir nuvalykite jį minkštu audiniu.
VEIKIMAS
TEMPERATŪROS REŽIMAI
Prieš pradėdami laidyti įsitikinkite, kad ant gaminio, kurį Jūs ruošiatės laidyti, yra etiketė su jo priežiūros
nur
odymais; laidydami laikykitės etiketės nurodymų.
Nustatykite termoreguliatorių į atitinkančią audinio, kuri Jūs ruošiatės laidyti, tipui padėtį:
ŽENKLIUKAS
AUDINIO TIPAS
Gaminį nerekomenduojama laidyti
Sintetika, Nailonas, Akrilas, Poliesteris, Visko
••
Vilna, Šilkas
•••
Medvilnė, Linas
Maksimali temperatūra (garinimas)
ЕСО
Skirta visoms audinių rūšims, išskyrus sintetiką
Įjunkite laidynę į elektros tinklą. Užsidegs įkaitimo šviesos indikatorius.
Kai indikatorius užges, galima pradėti laidyt
i.
Jeigu laidydami Jūs nustatėte mažesnę temperatūrą, prieš tęsdami darbą palaukite kol užsidegs įkaitimo
indikatorius.
VANDENS REZERVUARO UŽPILDYMAS
Prieš pildami vandenį išjunkite laidynę iš elektros tinklo.
Pastatykite laidynę horizontaliai (ant pado).
Atsargiai įpilkite vandenį į rezervuarą.
Rezervuaro perpildymui išvengti nepilkite vandens daugiau negu nurodyta ant rezervuaro.
Besinaudojant laidyne vandens įpylimo angą turi būti uždaryta.
Pripildami vandenį į vandens rezervuarą, visada išjunkite laidynę iš elektros tinklo.
DĖMESIO:
Laidynė yra skirta vandentiekio vandens naudojimui. Bet geriau pilti suminkštintą vandenį, ypač jeigu
vandentiekio vanduo yra labai kietas.
Nepilkite į rezervuarą chemiškai suminkštinto vandens ir nenaudokite aromatizuojančių priedų.
Jeigu vandentiekio vanduo yra labai kietas, pilkite tik distiliuotą arba demineralizuotą vandenį.
Laidymo pabaigoje būtina ištuštinti rezervuarą.
PURŠKIMAS
Purškimą galima naudoti bet kuriame veikimo režime, jei rezervuare pakanka vandens.
Norėdami pasinaudoti šia funkcija, keletą kartų paspauskite purškimo mygtuką.
Образец
Мануал подходит для устройств