SCARLETT SC-SI30K15 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 2 из 23)

Языки: Русский
Страницы:23
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 2 из 23
IM014
www.scarlett.ru
SC-SI30K15
2
GB DESCRIPTION
RUS
УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
UA
ОПИС
1.
Spray nozzle
2.
Water filling inlet
3.
Steam Blow Button
4.
Spray button
5.
Variable steam control
6.
Handle
7.
Swiveling cord protector
8.
Heel rest
9.
Indicator light
10. Half-transparent water tank
11. Temperature control dial
12. Self-cleaning button
13. Soleplate «KeramoPro»
14. Beaker
1.
Разбрызгиватель
2.
Отверстие для наполнения водой
3.
Кнопка
парового удара
4.
Кнопка разбрызгивания
5.
Регулятор степени отпаривания
6.
Ручка
7.
Шарнир для защиты шнура от
перекручивания
8.
Пятка утюга
9.
Световой индикатор нагрева
10.
Полупрозрачный резервуар для
воды
11.
Терморегулятор
12.
Кнопка самоочистки
13.
Подошва
«KeramoPro»
14.
Стакан
1.
Розбризкувач
2.
Отвір для наповнення водою
3.
Кнопка парового удару
4.
Кнопка розбризкування
5.
Регулятор ступеня
відпарювання
6.
Ручка
7.
Шарнір для захисту шнура від
перекручування
8.
П’ятка праски
9.
Світловий індикатор нагріву
10.
Напівпрозорий резервуар для
води
11.
Терморегулятор
12.
Кнопка самоочищення
13.
Підошва
«KeramoPro»
14.
Стакан
KZ
СИПАТТАМА
EST KIRJELDUS
LV APRAKSTS
1.
Шашыратқыш
2.
Су толтыруға арналған тесік
3.
Бу ағынын беретін түймешік
4.
Су бүркуге арналған ноқат
5.
Буландыру дәрежесін
реттегіш
6.
Тұтқа
7.
Бауды
оралып кетуден
қорғауға
арналған топса
8.
Үтіктің
өкшесі
9.
Қызудың
жарықты
индикаторы
10.
Суға арналған күңгірт
резервуар
11.
Термореттегіш
12.
Өзің
-
өзі тазалау ноқаты
13.
Керамика жабынымен ұлтан
«KeramoPro»
14.
Стақан
1.
Pihusti
2.
Vee sissevooluava
3.
Aurupuhumisnupp
4.
Pihustusnupp
5.
Aururegulaator
6.
Käepide
7.
Juhtme ülekeeramisvastane
kaitseliigend
8.
Toetustald
9.
Kuumenduse märgutuli
10. Poolläbipaistev veereservuaar
11. Termoregulaator
12. Isepuhastumise nupp
13. Keraamilise «KeramoPro»
14. Klaas
1.
Slacinātājs
2.
Atvērums ūdens ieliešanai
3.
Tvaika trieciena poga
4.
Ūdens smidzināšanas poga
5.
Tvaika pakāpes regulators
6.
Rokturis
7.
Šarnīrs aizsardzībai pret
elektrovada sagriešanos
8.
Gludekļa pēda
9.
Uzsildīšanas gaismas indikators
10.
Puscaurspīdīgs ūdens
rezervuāra vāciņš
11. Termoregulators
12.
Pašattīrīšanās poga
13. Pamatne «KeramoPro»
14.
Glāzīte
LT APRAŠYMAS
H LEÍRÁS
RO DETALII PRODUS
1.
Purkštuvas
2.
Vandens įpylimo anga
3.
„Garų smūgio“ mygtukas
4.
Purkštuvo mygtukas
5.
Garinimo lygio reguliatorius
6.
Rankena
7.
Sukiojamas elektros laidas
8.
Laidynės kulnas
9.
Įkaitimo šviesos indikatorius
10. Pusiau skaidrus vandens
rezervuaras
11. Termoreguliatorius
12. Savaiminio išsivalymo
mygtukas
13. Keramikinis padas
«KeramoPro»
14. Matavimo indelis
1.
Permetfújó
2.
Vízfeltöltő rés
3.
Gőzsugár gomb
4.
Permetfújó gomb
5.
Gőzfokozat
-szabályozó
6.
Fogantyú
7.
Forgó vezeték-
védő
8.
Vasalótalp
9.
Melegedési jelzőlámpa
10. Félig átlátszó víztartály
11.
Hőmérséklet
-szabályzó
12. Öntisztítási gomb
13.
Kerámia bevonatú talp «KeramoPro»
14. Pohár.
1.
Pulverizator
2.
Orificiu pentru
alimentarea cu apă
3.
Buton pentru jetul de aburi
4.
Buton pentru pulverizare
5.
Regulator al nivelului de aburi
6.
Mâner
7.
Balama pentru protecția cablului contra răsu
8.
Talpa fi
erului de călcat
9.
Indicatorul luminos de
încălzire
10. Rezervor
pentru apă semitransparent
11. Termostat
12. Buton de auto-
curățare
13. Talp
ă
«KeramoPro»
14. Pahar
Образец
Мануал подходит для устройств