SCARLETT SC-SI30K15 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 21 из 23)

Языки: Русский
Страницы:23
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 21 из 23
IM014
www.scarlett.ru
SC-SI30K15
21
RO
INSTRUCŢIUNI DE UTIL
IZARE
MĂSURILE DE SIGURANȚĂ
Citiți cu atenție aceste instrucțiuni
înainte de a utiliza aparatul pentru a evita
defecțiunile
în timpul utilizării.
Înainte de prima conectare, verificați dacă caracteristicile tehnice
indicate pe produs corespund parametrilor
rețelei electrice
.
Manipularea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea produsului, pagube materiale și
poate cauza daune
sănătății
utilizatorului.
A se utiliza doar în scopuri de utilizare casnic
ă
. Aparatul nu este destinat pentru uz comercial.
Dacă
aparatul nu se utili
zează, deconectați
-l
de fiecare dată de la rețeaua electrică.
Nu introduceți aparatul și cablul de alimentare în apă sau alte lichide. Însă dacă acest lucru s
-a întâmplat,
deconectați imediat
aparatul
de la sursa de alimentare și înainte de a
-l utiliza în continuare, verifica
ți
capacitatea
de
funcționare și siguranța aparatului
la
specialiști calificați.
Dacă
cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolele,
înlocuirea acestuia trebuie să fie realizată de
către producător sau de către un
centru de deservire autorizat, sau de
către
personalul calificat
corespunzător
.
Aveți grijă ca
cablul de alimentare
să nu se atingă de margini ascuțite și suprafețe fierbinți.
La deconectarea aparatului de la sursa de energie electrică, trageți de ștecher și
nu
apucați
de cablu.
Aparatul trebuie să fie poziționat în mod stabil
pe o suprafață uscată
și
plană. Nu așezați
aparatul
pe o suprafață
fierbinte sau în apropierea surselor de căldură (de exemplu,
plite electrice
de gătit), perdel
elor
și rafturi
lor
suspendate.
Nu lăsați niciodată aparatul în funcțiune fără supraveghere
.
Se interzice utilizarea aparatului
de către persoane
le (inclusiv copiii
) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale
reduse, sau
care nu posedă
experiență sau cunoștințe, cu excepția cazulu
i în care acestea sunt supravegheate
sau instruite în utilizarea aparatului
de către o persoană responsabilă pentru s
ecuritatea lor.
Copiii trebuie supravegheați pentru a se evita joc
ul cu aparatul.
Nu încercați să reparați aparatul desinestătător
sau
î
nlocuiți
careva piese.
În cazul detectării unor defecțiuni
,
adresați
-
vă celu
i mai apropiat centru de deservire.
Fier
ul de călcat nu ar trebui să fie nesupravegheat în timp ce este conectat la sursa de alimentare.
În pauzele din
timpul călcării poziționați
fier
ul de călcat doar
pe călcâi. Nu se recomandă punerea acestuia pe
suprafețe
de metal sau neuniforme.
În timpul
călcat
ului
, precum și în
pauze, fierul
de călcat
trebuie
să fie
pus
pe o suprafață stabilă
.
A
TENȚIE: Pentru a evita supraîncărcarea rețelei
de alimentare, nu conectați fierul de călcat simultan
cu alte
apar
ate mari la aceeași linie a rețelei electrice
.
Dacă produsul a fost păstrat pentru o perioadă de timp la temperaturi sub 0 °C, atunci înainte de conectare
acesta ar trebui să se afle la temperatura camerei, timp de cel puțin 2 ore.
Producătorul își rezervă dreptul de a introduce fără notificare prealabilă mici modificări în construcţia produsului,
care nu influenţează semnificativ siguranţa, capacitatea de funcționare şi performanța acestuia
.
TALPA
Talpa "Keramopro”
reprezintă un înveliș
metalo-ceramic profesional dezvoltat în colaborare
cu specialiștii de
la
compania Scarlett.
Învelișul posedă
un nivel ridicat de durabilitate, alunecare
și 100% rezistent la ardere
.
PREGĂTIREA
Pe unele piese
ale fierului de călcat
a fost aplicat un lubrifiant
în timpul fabricării
,
de aceea la conectarea inițială a
fierului de călcat se
poate
observa puțin
fum. Peste ceva
timp, fumul va dispărea.
Scoateți capacul de protecție de pe suprafața de funcționare
și ștergeți
-
l cu o cârpă moale.
MODUL DE FUNCȚIONARE
MODURILE DE TEMPERAT
URĂ
Înainte de a începe lucrul
, asigurați
-
vă că produsul pe care aveți de gând să
-
l călcați are
o etichetă cu
instrucțiuni pentru
prelucrarea acestui produs concret;
respectați cu strictețe instrucțiunile
.
Fixați termostatul la
poziți
a
corespunzătoare tipului de material pe care intenționați să
-
l călcați
:
SIMBOL
TIPUL DE ȚESĂTURĂ
Nu se recomandă utilizarea fierului de călcat
Sintetică, Nylon, Acril
, Poliester,
Viscoză
••
Lână, Măta
se
•••
Bumbac, In
Temperatura maxim
ă (prelucrarea cu aburi
)
ECO
Pentru toate tipurile de țesături, cu excepția sintetice
lor
Conectați fierul de călcat la rețeaua electrică. Se va aprinde
indicatorul luminos
de încălzire
.
Când indicatorul se stinge,
puteți începe să călcați
.
Dacă în timpul călcatului ați setat o temperatură mai mică, atunci
înainte de a continua lucrul,
se recomandă a
aștept
a
până când indicatorul de încălzire
se va aprinde.
ALIMENTAREA REZERVOR
ULUI PENTRU APĂ
Înainte de a turna apa d
econectați fierul
de călcat de la rețeaua electrică
.
Așezați fierul de călcat în poziție orizontală (pe talpă
).
Turnați
cu atenție apă în rezervor.
Pentru a evita supraîncărcarea cu apă, nu turnați apă
deasupra marcajului "MAX" al rezervorului.
Образец
Мануал подходит для устройств