SCARLETT SC-SI30K15 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 22 из 23)

Языки: Русский
Страницы:23
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 22 из 23
IM014
www.scarlett.ru
SC-SI30K15
22
ATENȚIE
: Fierul este conceput pentru utilizarea apei de la robinet. Cu toate acestea,
se recomandă a
-l umple cu
apă purificată
, mai ales în cazul în care apa de la robinet
este prea dură
.
Nu
turnați în
rezervor apă dedurizată
în mod chimic
și nu folosiți aditivi cu aromă
.
În cazul în care ap
a de la robinet este foarte dură
,
turnați doar
apă distilată sau demineralizată.
Orificiul pentru alimentarea cu
apă nu trebuie să fie deschis
în timpul utiliz
ării
fierului
de călcat
.
La umplerea
repetată a
rezervorului cu apă, deconectați întotdeauna fierul de călcat de la rețeaua electrică
.
La finisarea lucrului este întotdeauna necesar de a elimina complet apa din rezervor.
ATENȚIE
: După
scurgerea apei din fier
ul de călcat
răcit
,
fixați
-
l în poziție
vertical
ă
(pe
călcâi) și
co
nectați
-l pentru
2 minute
la modul de încălzire
maximă, după care
deconectați fierul de călcat de la rețeaua electrică
.
PULVERIZAREA
Pulverizarea poate fi
utilizată
în orice mod
de funcționare, dacă în rezervor
este
suficientă apă.
Pentru a face acest lucr
u, apăsați în mod repetat
butonul de pulverizare.
PRELUCRAREA CU ABURI
Deconectați fierul de călcat de la rețeaua electrică și turnați
apă în rezervor.
Așezați fierul de călcat în poziție
vertical
ă
pe placa de călcat și conectați
-l la
rețeaua electrică
.
Se
tați termostatul în poziția "••" sau "•••".
Așteptați până când indicatorul de încălzire se stinge, adică va fi atinsă temperatura stabilită
.
Stabiliți regulatorul nivelului de aburi la
poziția dorită.
Dup
ă finisarea lucrului rotiți termostatul la poziția minimă
"min» și deconectați fierul
de călcat de la rețeaua
electrică
.
ATENȚIE
: Pe
ntru a evita arsurile evitați
contactul cu aburul care iese din orificiile de pe talp
ă
.
C
Ă
LCAREA USCAT
Ă
• P
uteți călca în
modul
uscat, chiar dacă rezervorul este umplut cu apă
. Cu toate acestea, la
funcționarea
îndelungată
în acest mod nu
se recomandă a turna
prea multă apă
în rezervor.
• S
tabiliți regulatorul nivelului de aburi la
poziția
minim
ă
0.
ATENȚIE
: D
acă în timpul funcționării doriți să utilizați
aburii
, și nu există apă în rezervor,
atunci
deconectați fierul
d
e călcat de la rețeaua electrică
și așteptați până se răcește, și doar apoi turnați
apa.
JETUL DE ABURI
Această funcție este concepută
pentru o singur
ă emitere de
abur
i suplimentară la călcarea suprafețelor de
țesături
puternic șifonate.
Apăsați
butonul pentru jetul de aburi.
NOTĂ:
Pentru a evita scurgerea apei din orificiile pentru aburi
, nu țineți apăsat butonul
pentru Jetul de aburi
pentru mai mult de 5 secunde.
NOTĂ
: Nu apăsați
butonul pentru jetul de abur mai mult de 3 ori la rând, în caz contrar fierul
de călcat
se va
răc
i.
PRELUCRAREA CU ABURI
ÎN POZIȚIE VERTICALĂ
Asigurați
-
vă că
în rezervor este
suficientă
apă.
Conectați fierul de călcat la rețeaua electrică
și așezați
-
l în poziție
verticală.
Setați termostatului și
regulatorul nivelului de aburi la
poziția maximă.
În timp ce țineți fierul de călcat vertical, apăsați
butonul pentru jetul de aburi.
FUNCȚIA DE PROTECȚIE
CONTRA SCURGERII «ANTI-PICURARE»
"Anti-picurarea"
este concepută pentru a
evita scurgerile
de apă și formarea de pete pe ț
es
ă
tur
ă
, în timpul
funcționării
fierul
ui de călcat la temperaturi minime
.
FINISAREA LUCRULUI
Setați termostatul la poziția
minim
ă
«min».
Deconectați fierul de călcat
de la rețeaua electrică
.
MODUL ECO
Modul "ECO”
vă permite să economisiți până la 30%
din energia electrică
,
și este conceput
pentru
călcarea
eficient
ă
a țesă
turilor. Netezirea
se datorează combinați
ei temperaturii optime, potrivit
ă
pentru majoritatea
tipurilor de
ț
es
ături (cu excepția
celor sintetice
) și
a jetului de aburi puternic.
Turnați apă în rezervorul
pentru
apă în conformitate cu instrucțiunile.
Setați termostatul în poziția „
ECO”
DECONECTAREA AUTOMAT
Ă
Această funcție va
permite deconectarea automat
ă a
fierului
de călcat
,
dacă acesta rămâne nemișcat
în
poziție
orizontală
mai mult de 30 de secunde, sau în
poziție verticală
– mai mult de 8 minute.
Datorită acestui fapt se
exclude complet posibilitatea de provocare a incendiului.
CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚI
NEREA
Înainte de a curăța fierul
de călcat, asigurați
-
vă că este deconectat
de la rețeaua electrică
și este complet răcit
.
Nu
utilizați pentru curățarea
t
ălpii agenți de curățare abrazivi
.
AUTO-
CURĂȚAREA
Umpleți rezervorul
pentru
apă până la marcajul maxim, apoi închideți capacul.
Setați termostatul în poziția maximă "MAX".
Conectați fierul de călcat la sursa de alimentare.
Așteptați până când indicatorul de încălzire se stinge.
În timp ce țineți fierul de călcat în poziție orizontală deasupra chiuvetei
,
rotiți
regulatorul nivelului de aburi la
poziția
maximă și apăsați
butonul auto-
curățare
.
Образец
Мануал подходит для устройств