SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 102 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 102 из 162
– 9
Figura
Porni
ţ
i aspiratorul în
Pozi
ţ
ia II
ş
i începe
ţ
i lucrul.
Indica
ţ
ie:
Imediat ce scula electric
ă
este pornit
ă
, turbina
de aspirare porne
ş
te cu un decalaj de 0,5 secunde.
Când scula electric
ă
este oprit
ă
, turbina de aspirare mai
func
ţ
ioneaz
ă
înc
ă
aproximativ 5 secunde, pentru a as-
pira mizeria r
ă
mas
ă
în furtunul de aspirare.
Cur
ăţ
area locurilor greu accesibile sau unde aspirarea
este imposibil
ă
, de ex. cur
ăţ
area frunzi
ş
ului de pe patul
de pietri
ş
.
Figura
Introduce
ţ
i furtunul de aspira
ţ
ie în racordul pentru
suflare, func
ţ
ia de suflare devine astfel activ
ă
.
Opri
ţ
i aparatul.
Figura
Ag
ăţ
a
ţ
i duza pentru podea în pozi
ţ
ia de parcare.
Opri
ţ
i aparatul
ş
i scoate
ţ
i
ş
tec
ă
rul de alimentare din
priz
ă
.
Figura
Îndep
ă
rta
ţ
i capacul aparatului
ş
i goli
ţ
i rezervorul.
Figura
Depozita
ţ
i cablul de alimentare
ş
i accesoriile pe
aparat. Depozita
ţ
i aparatul în spa
ţ
ii uscate.
Cur
ăţ
a
ţ
i aparatul
ş
i accesoriile din material plastic
cu o substan
ţă
din comer
ţ
pentru cur
ăţ
area supra-
fe
ţ
elor din material plastic.
Se recomand
ă
sp
ă
larea dup
ă
caz a rezervorului
ş
i
a accesoriilor cu ap
ă
ş
i uscarea lor înainte de reu-
tilizare.
Figura
Cur
ăţ
a
ţ
i filtrul-cartu
ş
numai sub ap
ă
curent
ă
, dac
ă
este nevoie; nu freca
ţ
i sau peria
ţ
i. Înainte de mon-
tare l
ă
sa
ţ
i-l s
ă
se usuce în totalitate.
Dac
ă
puterea de aspirare a aparatului scade, verifica
ţ
i
urm
ă
toarele.
Accesoriile, furtunul de aspirare sau tubul de aspi-
rare este înfundat; desfunda
ţ
i-le cu un b
ăţ
.
Figura
Dac
ă
sacul de filtrare este plin, introduce
ţ
i un nou
sac de filtrare.
Figura
Dac
ă
filtrul-cartu
ş
este murdar scutura
ţ
i-l
ş
i sp
ă
la
ţ
i-
l sub ap
ă
curent
ă
, dac
ă
este nevoie.
Schimba
ţ
i filtrul-cartu
ş
deteriorat.
Datele tehnice se g
ă
sesc la pagina IV. În continuare v
ă
prezent
ă
m explica
ţ
iile simbolurilor utilizate la datele teh-
nice.
Ne rezerv
ă
m dreptul de a efectua modific
ă
ri tehni-
ce!
Func
ţ
ia de suflare
Întreruperea utiliz
ă
rii
Încheierea utiliz
ă
rii
Golirea rezervorului
Depozitarea aparatului
Îngrijirea
ş
i între
ţ
inerea
Remedierea defec
ţ
iunilor
Puterea de aspirare redus
ă
Date tehnice
Tensiunea
Puterea P
nominal
Puterea maxim
ă
a prizei
Siguran
ţă
pentru re
ţ
ea (temporizat
ă
)
Volumul rezervorului
Consumul de ap
ă
cu mâner
Consumul de ap
ă
cu duz
ă
de podea
Cablu de re
ţ
ea
Nivelul de zgomot (EN 60704-2-1)
Masa (f
ă
r
ă
accesorii)
102
RO
Образец
Мануал подходит для устройств