SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 112 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 112 из 162
– 9
Isklju
č
ite ure
đ
aj i izvadite utika
č
.
Slika
Skinite blok ure
đ
aja i ispraznite spremnik.
Slika
Priklju
č
ni kabel i pribor odložite na odgovaraju
ć
a
mjesta na ure
đ
aju. Ure
đ
aj
č
uvajte u suhim prosto-
rijama.
Ure
đ
aj i plasti
č
ne dijelove pribora
č
istite uobi
č
aje-
nim sredstvom za
č
ć
enje plastike.
Spremnik i pribor po potrebi isperite vodom i osuši-
te prije ponovne uporabe.
Slika
Uložni filtar
č
istite po potrebi samo pod mlazom vo-
de; nemojte ga trljati niti
č
etkati. Prije ugradnje ga
ostavite da se potpuno osuši.
Pri smanjenju usisne snage ure
đ
aja molimo provjerite
sljede
ć
e.
Eventualno za
č
epljenje pribora, usisnog crijeva ili
usisne cijevi otklonite štapom odgovaraju
ć
e veli
č
i-
ne.
Slika
Filtarska vre
ć
ica je puna, umetnite novu.
Slika
Uložni filtar je zaprljan - isprašite ga i po potrebi
operite u teku
ć
oj vodi.
Zamijenite ošte
ć
eni uložni filtar.
Tehni
č
ki podaci se nalaze na stranici IV. U nastavku su
navedena pojašnjenja simbola koji se tamo koriste.
Pridržavamo pravo na tehni
č
ke izmjene!
Završetak rada
Pražnjenje spremnika
Č
uvanje ure
đ
aja
Njega i održavanje
Otklanjanje smetnji
Smanjena usisna snaga
Tehni
č
ki podaci
Napon
Snaga P
nazivna
Maks. priklju
č
na snaga uti
č
nice ure
đ
aja
Strujna zaštita (inertna)
Zapremina posude
Vodozahvat s rukohvatom
Vodozahvat s podnim nastavkom
Strujni kabel
Razina zvu
č
nog tlaka (EN 60704-2-1)
Težina (bez pribora)
112
HR
Образец
Мануал подходит для устройств