SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 128 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 128 из 162
– 9
Lülitage seade välja ja tõmmake võrgupistik välja.
Joonis
Eemaldage seadme pea ja tühjendage paak.
Joonis
Hoidke toitekaablit ja tarvikuid seadme juures.
Hoidke seadet kuivas ruumis.
Puhastage seadet ja plastmassist tarvikuid tavalise
plastmassipuhastusvahendiga.
Vajaduse korral loputage paaki ja tarvikuid veega
ja kuivatage enne uuesti kasutuselevõtmist.
Joonis
Puhastage padrunfiltrit vajadusel ainult voolava
vee all, ärge hõõruge ega harjake. Enne paigalda-
mist laske korralikult kuivada.
Kui seadme imivõimsus muutub nõrgemaks, tuleb kont-
rollida järgmisi punkte.
Tarvikud, imivoolik või imitorud on ummistunud,
eemaldage ummistus kepiga.
Joonis
Filtrikott on täis, paigaldage uus.
Joonis
Padrunfilter must, kloppige puhtakse ja puhastage
vajadusel voolava vee all.
Vahetage defektne padrunifilter välja.
Tehnilised andmed on lk IV. Alljärgnevalt kasutatud
sümbolite selgitus.
Tehniliste muudatuste õigused reserveeritud!
Töö lõpetamine
Tühjendage paak
Seadme ladustamine
Korrashoid ja tehnohooldus
Abi häirete korral
Kahanev imemisvõimsus
Tehnilised andmed
Pinge
Võimsus P
nimi
Seadme pistikupesa maks. ühendus-
võimsus
Võrgukaitse (inertne)
Mahuti maht
Käepidemega veevõtmine
Põrandaotsakuga veevõtmine
Võrgukaabel
Helirõhupeel (EN 60704-2-1)
Kaal (ilma tarvikuteta)
128
ET
Образец
Мануал подходит для устройств