SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 138 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 138 из 162
– 9
Prietais
ą
ir sintetines pried
ų
dalis valykite paprastu
sintetikos valikliu.
Jei reikia, kamer
ą
ir priedus išplaukite vandeniu ir
prieš v
ė
l naudodami išdžiovinkite.
Paveikslas
Lizdin
į
filtr
ą
, jei reikia, valykite tik po vandens srove;
netrinkite ir nevalykite šepe
č
iu. Prieš sumontuoda-
mi, palaukite, kol išdžius.
Sumaž
ė
jus siurbiamajai galiai, patikrinkite:
ar neužsikimšo priedai arba siurbimo vamzdis; ilgu
virbu pašalinkite kamšt
į
,
Paveikslas
ar nepilnas filtro maišelis;
į
d
ė
kite nauj
ą
maišel
į
.
Paveikslas
ar neužterštas lizdinis filtras; išpurtykite lizdin
į
filtr
ą
ir, jei reikia, plaukite vandens srove.
Pakeiskite lizdin
į
filtr
ą
.
Techniniai duomenys pateikti IV puslapyje. Toliau pa-
aiškinami ten naudojami simboliai.
Gamintojas pasilieka teis
ę
keisti techninius duome-
nis!
Prieži
ū
ra ir aptarnavimas
Pagalba gedim
ų
atveju
Sumaž
ė
j
ę
s siurbimo galingumas
Techniniai duomenys
Į
tampa
Galingumas, P
nenn
(nominalus)
Didžiausia
į
lizd
ą
jungiam
ų
prietais
ų
ga-
lia
Elektros tinklo saugiklis (inercinis)
Maišelio talpa
Vandens
ė
mimas su rankena
Vandens
ė
mimas su antgaliu grindims.
Elektros laidas
Triukšmo lygis (EN 60704-2-1)
Svoris (be pried
ų
)
138
LT
Образец
Мануал подходит для устройств