SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 142 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 142 из 162
– 8
Малюнок
Приєднати
всмоктувальний
шланг
до
підклю
-
чення
для
подачі
повітря
.
Тим
самим
активуєть
-
ся
функція
продування
.
Малюнок
Витягнути
назовні
для
того
,
щоб
відкрити
та
на
-
тиснути
всередину
,
щоб
закрити
.
Малюнок
Для
вимкнення
насадки
для
підлоги
під
час
пе
-
рерви
в
роботі
.
Малюнок
Місце
для
зберігання
додаткового
обладнання
,
розташоване
на
пристрої
,
призначено
для
зберігання
всмоктувальних
трубок
та
всмокту
-
вальних
насадок
.
Малюнок
Перед
початком
експлуатації
слід
встановити
направляючі
ролики
,
які
при
постачанні
роз
-
міщуються
в
резервуарі
.
Примітка
:
Для
чищення
у
вологому
режимі
не
слід
застосовувати
мішки
для
збору
пилу
.
Малюнок
Рекомендація
:
Для
всмоктування
дрібного
пилу
слід
застосовувати
мішки
для
збору
пилу
.
Малюнок
Фільтрувальний
патрон
має
бути
встановлений
як
при
роботі
у
вологому
,
так
і
в
сухому
режимі
.
Примітка
:
Перед
подальшим
вживанням
для
чи
-
щення
в
сухому
режимі
патронний
фільтр
слід
про
-
сушити
.
Малюнок
Вставити
всмоктувальний
шланг
у
пристрій
до
фіксації
.
Для
витягання
шлангу
слід
натиснути
пальцями
на
стопор
і
витягнути
всмоктувальний
шланг
.
Вказівка
:
Таке
приладдя
,
як
,
наприклад
,
всмокту
-
вальні
щітки
(
опція
)
можна
вставляти
безпосе
-
редньо
в
з
'
єднувальний
елемент
і
таким
чином
з
'
єд
-
нувати
зі
всмоктувальним
шлангом
.
Для
комфортної
роботи
навіть
в
умовах
обмеженого
простору
.
За
потреби
знімну
ручку
можна
розміщувати
між
приладдям
та
всмоктувальним
шлангом
.
Див
.
положення
14.
Рекомендація
:
Для
прибирання
підлоги
слід
вста
-
вити
ручку
у
всмоктувальний
шланг
.
Малюнок
З
'
єднати
ручку
зі
всмоктувальним
шлангом
до
фіксації
.
Малюнок
Щоб
зняти
ручку
зі
всмоктувального
шланга
,
слід
натиснути
на
фіксатор
великим
пальцем
і
потягнути
за
ручку
.
Вказівка
:
Після
зняття
ручки
приладдя
також
можна
вставляти
безпосередньо
у
всмоктувальний
шланг
.
Рекомендація
:
Для
прибирання
підлоги
слід
вста
-
вити
ручку
у
всмоктувальний
шланг
.
Див
.
положення
13.
Малюнок
З
єднати
обидві
всмоктувальні
трубки
та
під
єд
-
нати
їх
до
ручки
.
Для
кутів
,
стиків
,
радіаторів
опалення
та
важко
-
доступних
поверхонь
.
Малюнок
Для
пристроїв
з
однією
вставкою
:
Вказівка
:
Для
прибирання
сухого
бруду
або
води
завжди
використовувати
вставки
насадки
для
підлоги
(
щіткові
планки
й
гумові
крайки
).
Для
пристроїв
з
двома
вставками
:
Для
прибирання
сухого
бруду
в
насадку
для
під
-
логи
слід
вставити
дві
щіткові
планки
.
Для
прибирання
води
в
насадку
для
підлоги
слід
вставити
дві
гумові
крайки
.
Малюнок
Для
з
'
єднання
всмоктувального
шланга
з
елек
-
троінструментом
.
При
необхідності
прикріпити
до
електроінстру
-
менту
адаптер
з
ножем
,
що
відповідає
діаметру
підключення
УВАГА
Працювати
завжди
зі
встановленим
патронним
фільтром
,
як
при
вологому
,
так
і
при
сухому
приби
-
ранні
!
Малюнок
Перед
початком
експлуатації
апарату
встанови
-
ти
додані
незакріплені
частини
.
Місце
під
'
єднання
для
роздуву
Замок
бака
Паркувальнє
положення
Місце
для
додаткового
обладнання
Спрямовувальний
валець
Фільтрувальный
мішок
Патронний
фільтр
Всмоктувальний
шланг
зі
з
'
єднувальним
елементом
Знімна
ручка
Всмоктуючі
трубки
2 x 0,5
м
Сопло
для
заповнення
Насадка
для
підлоги
(
зі
вставками
)
Адаптер
Експлуатація
Перед
введенням
в
експлуатацію
142
UK
Образец
Мануал подходит для устройств