SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 143 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 143 из 162
– 9
Малюнок
Під
'
єднати
аксесуари
.
Малюнок
Вставте
штепсельну
вилку
.
Малюнок
Включіть
пристрій
.
УВАГА
Перед
застосуванням
слід
перевірити
фільтр
на
наявність
пошкоджень
і
,
за
потреби
,
замінити
.
Працювати
тільки
з
сухим
патронним
фільтром
!
Малюнок
Рекомендація
:
Для
всмоктування
дрібного
пилу
слід
застосовувати
мішок
для
збору
пилу
.
Ступінь
заповнення
фільтрувального
мішку
за
-
лежить
від
всмоктуваного
забруднення
.
При
всмоктуванні
пилу
,
піску
та
ін
.
слід
частіше
змінювати
фільтрувальний
мішок
.
Встановленій
мішок
для
збору
пилу
може
лоп
-
нути
,
тому
його
слід
своєчасно
замініть
.
УВАГА
Всмоктування
холодного
попелу
здійснювати
тільки
із
застосуванням
попереднього
відсікача
.
Номер
для
замовлення
,
базове
виконання
: 2.863-
139.0,
преміум
-
виконання
: 2.863-161.0.
Для
всмоктування
вологи
слід
використовувати
відповідну
вставку
до
насадки
для
підлоги
і
при
-
єднувати
відповідне
приладдя
.
УВАГА
Не
використовуйте
фільтрувальний
мішок
!
Вказівка
:
Якщо
резервуар
повний
,
поплавок
закри
-
ває
отвір
для
всмоктування
і
пристрій
працює
з
біль
-
шим
числом
обертів
.
Негайно
вимкнути
пристрій
та
випорожнити
резервуар
.
Малюнок
При
необхідності
прикріпити
до
електроінстру
-
менту
адаптер
з
ножем
,
що
відповідає
діаметру
підключення
Надягнути
на
рукоятку
всмоктувального
шлангу
адаптер
,
що
входить
до
комплекту
,
та
з
'
єднати
його
з
місцем
підключення
електроінструменту
.
Вставити
штепсель
електроінструменту
в
пило
-
сос
.
Малюнок
Встановити
Положення
II
на
пилососі
та
почати
роботу
.
Вказівка
:
Після
увімкнення
електроінструменту
всмоктувальна
турбіна
запускається
з
0,5-
секун
-
дною
затримкою
.
Після
вимкнення
електроінстру
-
менту
всмоктувальна
турбіна
ще
працює
біля
5
се
-
кунд
для
того
,
щоб
всмоктати
залишки
сміття
у
всмоктувальному
шлангу
.
Очищення
важкодоступних
місць
або
місць
,
де
всмоктування
не
можливе
,
наприклад
,
видалення
листя
з
гравію
.
Малюнок
Приєднати
всмоктувальний
шланг
до
підклю
-
чення
для
подачі
повітря
.
Тим
самим
активуєть
-
ся
функція
продування
.
Виключіть
пристрій
.
Малюнок
Встановити
насадку
для
підлоги
в
паркувальнє
положення
.
Вимкнути
пристрій
та
витягнути
штекер
.
Малюнок
Зняти
кришку
пристрою
та
видалити
вміст
з
ре
-
зервуару
.
Малюнок
Скласти
кабель
живлення
від
електромережі
та
приналежності
на
пристрої
.
Зберігати
пристрій
в
сухих
приміщеннях
.
Очищувати
пристрій
та
аксесуари
з
пластмаси
за
допомогою
стандартних
засобів
для
чищення
виробів
з
пластмаси
.
Бак
та
приладдя
в
разі
необхідності
промити
во
-
дою
та
просушити
перед
наступним
використан
-
ням
.
Малюнок
У
разі
потреби
проводити
очищення
патронного
фільтру
під
струменем
води
.
Не
витирати
і
не
чистити
із
застосуванням
щітки
.
Перед
встанов
-
ленням
повністю
висушити
.
У
випадку
зниження
сили
всмоктування
перевірте
наступне
.
Шланг
всмоктування
або
трубка
всмоктування
забилися
.
Видаліть
забруднення
за
допомогою
стержня
.
Малюнок
Мішок
для
збору
пилу
заповнений
,
вставити
но
-
вий
мішок
.
Малюнок
Патронний
фільтр
забруднений
.
Витрусити
вміст
патрону
та
промити
патронний
фільт
під
струменем
води
.
Замінити
пошкоджений
патронний
фільтр
.
Введення
в
експлуатацію
Пилосос
для
сухої
очистки
Вказівки
щодо
фільтрувального
мішка
Вологе
прибирання
Використання
електроінструментів
Роздув
Переривання
роботи
Закінчення
роботи
Спорожнити
резервуар
Зберігання
пристрою
Догляд
та
технічне
обслуговування
Допомога
у
випадку
неполадок
Зниження
сили
всмоктування
143
UK
Образец
Мануал подходит для устройств