SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 148 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 148 из 162
– 8
Сурет
I
күй
:
Сору
немесе
үрлеу
.
0
күй
:
Бұйым
өшірілген
.
Сурет
I
күй
:
Сору
немесе
үрлеу
.
II
күй
:
Қосылған
электрлік
құралмен
автоматты
сору
0
күй
:
Бұйым
мен
қосылған
электрлік
құрал
ажыратылған
.
Нұсқау
:
Максималды
тұтынылатын
қуатты
сақтаңыз
("
Техникалық
деректер
"
бөлімін
қараңыз
).
Сурет
Электрлік
құралдарды
қосу
үшін
.
Бұйымдарды
тасымалдау
немесе
бұйым
жапқыштарын
қолданғаннан
кейін
алып
тастау
үшін
.
Сурет
Қуат
сымын
сақтау
үшін
.
Сурет
Сорғыту
шлангісі
үрлеу
адаптеріне
енгізілген
,
үрлеу
функциясы
белсенді
.
Сурет
Сыртқа
ашу
үшін
тартыңыз
,
ішке
жабу
үшін
басыңыз
.
Сурет
Үзіліс
кезінде
сору
шүмегін
өшіру
үшін
.
Сурет
Керек
-
жарақтарды
сақтау
жері
сорғыш
түтіктерін
жəне
сорғыш
силиконды
бұйымда
сақтауға
мүмкіндік
береді
.
Сурет
Бағыттағыш
роликтер
шығару
кезінде
сауыт
ішіне
салынады
,
іске
қосу
үшін
орнатыңыз
.
Нұсқау
:
Ылғалды
тазалау
үшін
сүзгіш
қапты
салмаңыз
!
Сурет
Кеңес
:
Жұқа
шаңды
сору
үшін
сүзгіш
қапты
орнатыңыз
.
Сурет
Патрон
сүзгісі
ылғалды
тазалау
болса
да
,
құрғақ
тазалау
болса
да
,
əрқашан
орнатылуы
керек
.
Нұсқау
:
Сулы
патро
сүзгілерін
құрғақ
тазалауда
қайта
пайдалану
үшін
құрғату
керек
.
Сурет
Сорғыту
шлангісін
бұйымдағы
контактіге
енгізіңіз
,
ол
бекітіледі
.
Алып
тастау
үшін
ойықты
саусақпен
басыңыз
жəне
сорғыту
шлангісін
шығарыңыз
.
Нұсқау
:
Сорғыш
қылшағы
(
қосымша
)
сияқты
керек
-
жарақтар
байланыстырғыш
бөлшекке
тікелей
жалғануы
мүмкін
жəне
осылайша
сорғыту
шлангісімен
байланыстырылуы
мүмкін
.
Шектелген
аймақта
ыңғайлы
жұмыс
істеуге
арналған
.
Алынбалы
тұтқаны
қажетінше
керек
-
жарақтар
мен
сорғыту
шлангісінің
арасында
орнатуға
болады
.
14-
күйді
қараңыз
.
Кеңес
:
Еденнен
сору
үшін
тұтқаны
сорғыту
шлангісіне
жалғаңыз
.
Сурет
Тұтқаны
сорғыту
шлангісіне
бекітілмегенше
орнатыңыз
.
Сурет
Тұтқаны
сорғыту
шлангісінен
алып
тастау
үшін
ойықты
саусақпен
басыңыз
жəне
тұтқаны
шығарыңыз
.
Нұсқау
:
Тұтқаны
алып
тастау
кезінде
керек
-
жарақтар
сорғыту
шлангісіне
тікелей
жалғануы
мүмкін
.
Кеңес
:
Еденнен
сору
үшін
тұтқаны
сорғыту
шлангісіне
жалғаңыз
.
13-
күйді
қараңыз
.
Сурет
Сорғыш
түтіктерінің
екеуін
де
бірге
жалғаңыз
жəне
тұтқамен
байланыстырыңыз
.
Бұрыштар
,
жапсарлар
,
батареялар
мен
қол
жеткізу
қиын
жерлерге
арналған
.
Бұйым
қосқышы
(
Қосу
/
Өшіру
)
(
кірістірілген
электрлік
розеткасыз
)
Бұйым
қосқышы
(
Қосу
/
Өшіру
)
(
кірістірілген
электрлік
розеткамен
)
Бұйымның
электрлік
розеткасы
Тасымалдау
тұтқасы
Кабель
ілгегі
Үрлеу
адаптері
Сауыт
құлпы
Тұрақ
күйі
Бұйым
керек
-
жарақтарын
сақтау
жері
Бағыттағыш
ролик
Сүзгіш
қап
Патрон
сүзгісі
Байланыстырғыш
бөлшекпен
сорғыту
шлангісі
Алынбалы
тұтқа
Сорғыш
түтігі
, 2 x 0,5
м
Жапсарлар
үшін
шүмек
Еденнен
сору
шүмегі
(
ендірмелермен
)
148
KK
Образец
Мануал подходит для устройств