SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 27 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 27 из 162
– 7
±
GEVAAR
Verwijzing naar een onmiddellijk
dreigend gevaar dat tot ernstige
en zelfs dodelijke lichaamsver-
wondingen leidt.
²
WAARSCHUWING
Verwijzing naar een mogelijke
gevaarlijke situatie die tot ernsti-
ge en zelfs dodelijke lichaams-
verwondingen kan leiden.
²
VOORZICHTIG
Verwijzing naar een mogelijk ge-
vaarlijke situatie die tot lichte
verwondingen kan leiden.
LET OP
Verwijzing naar een mogelijke
gevaarlijke situatie die tot mate-
riële schade kan leiden.
Afbeeldingen zie uitklapbaar blad!
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft
de op de voorpagina vermelde multi-
functionele zuiger.
De afbeeldingen tonen de maximale uitvoering, al
naar model zijn er verschillen in uitvoering en mee-
geleverd toebehoren.
Controleer bij het uitpakken de inhoud van de verpakking op
ontbrekende toebehoren, of beschadigingen. Neem bij trans-
portschades contact op met uw leverancier.
Behoort tot het leveringspakket
Mogelijke accessoires
Afbeelding
Voor het aansluiten van de zuigslang bij het zuigen.
Afbeelding
Stand I
: Zuigen of blazen.
Stand 0
: Apparaat is uitgeschakeld.
Afbeelding
Stand I
: Zuigen of blazen.
Stand II
: Automatisch afzuigen met aangesloten
elektrisch gereedschap
Stand 0
: apparaat en aangesloten elektrisch werk-
tuig zijn uitgeschakeld
Instructie
: Neem het maximale aansluitvermogen in
acht (zie hoofdstuk „Technische gegevens“).
Afbeelding
Voor het aansluiten van elektrisch gereedschap.
Om het apparaat te dragen of om de kop na het
ontgrendelen te verwijderen.
Afbeelding
Voor het opbergen van het netsnoer.
Afbeelding
Zuigslang in blaasaansluiting steken, de blaasfunc-
tie is zo geactiveerd.
Afbeelding
Voor het openen naar buiten trekken, voor het ver-
grendelen naar binnen drukken.
Afbeelding
Voor het afzetten van de vloerkop bij werkonder-
brekingen.
Afbeelding
Het bevestigingspunt voor het toebehoren maakt
het bewaren van zuigbuizen en zuigkoppen aan
het apparaat mogelijk.
Afbeelding
De zwenkwielen zijn bij levering in de houder on-
dergebracht, voor ingebruikneming monteren.
Aanwijzing
: Bij het natzuigen mag geen filterzak ge-
bruikt worden!
Afbeelding
Aanbeveling
: Voor het zuigen van fijn stof de filter-
zak aanbrengen.
Afbeelding
Het patroonfilter moet altijd, zowel bij natzuigen als
bij droogzuigen, aangebracht zijn.
Aanwijzing
: Nat patroonfilter laten drogen voor u het
weer gebruikt bij het droogzuigen.
Gevarenniveaus
Beschrijving apparaat
Zuigslangaansluiting
Schakelaar van het apparaat (AAN / UIT)
(zonder ingebouwd stopcontact)
Schakelaar van het apparaat (AAN / UIT)
(met ingebouwd stopcontact)
Stopcontact van het apparaat
Handgreep
Kabelhaak
Blaasaansluiting
Sluiting reservoir
Opbergpositie
Bergruimte toebehoren
Zwenkwiel
Filterzak
Patronenfilter
27
NL
Образец
Мануал подходит для устройств