SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 29 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 29 из 162
– 9
Afbeelding
Zuiger op
stand II
zetten en met het werk begin-
nen.
Instructie:
Zodra het elektrisch gereedschap ingescha-
keld wordt, start de zuigturbine met een vertraging van
0,5 seconden. Wanneer het elektrisch gereedschap uit-
geschakeld wordt, loopt de zuigturbine nog ca. 5 secon-
den na om het resterende vuil in de zuigslang op te zui-
gen.
Reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen of waar zui-
gen niet mogelijk is, bijv. bladeren uit het grindbed.
Afbeelding
Zuigslang in blaasaansluiting steken, de blaasfunc-
tie is zo geactiveerd.
Apparaat uitschakelen.
Afbeelding
Vloerkop in de opbergpositie hangen.
Apparaat uitschakelen en de stekker uit de wand-
contactdoos trekken.
Afbeelding
Apparaatkop afnemen en reservoir ledigen.
Afbeelding
Netsnoer en toebehoren in apparaat stoppen. Ap-
paraat in droge ruimtes opbergen.
Apparaat en kunststofaccessoires met een in de
winkel verkrijgbare kunststofreiniger verzorgen.
Reservoir en accessoires indien nodig met water
uitspoelen en laten drogen voor verder gebruik.
Afbeelding
Patroonfilter indien nodig alleen onder stromend
water reinigen; niet afwrijven of afborstelen. Voor
de montage helemaal laten drogen.
Indien de zuigkracht van het apparaat afneemt, moeten
de volgende punten gecontroleerd worden.
Toebehoren, zuigslang of zuigbuizen zijn verstopt,
verstopping met een stok verwijderen.
Afbeelding
Filterzak is vol, nieuwe filterzak aanbrengen.
Afbeelding
Patroonfilter is vuil, patroonfilter afkloppen en in-
dien nodig onder stromend water reinigen.
Beschadigd patroonfilter vervangen.
De technische gegevens zijn te vinden op pagina IV. In
wat volgt de verklaring van de daar gebruikte symbolen.
Technische veranderingen voorbehouden!
Blaasfunctie
Werking onderbreken
De werkzaamheden beëindigen
Reservoir ledigen
Apparaat opbergen
Onderhoud
Hulp bij storingen
Te weinig zuigcapaciteit
Technische gegevens
Spanning
Vermogen Pnom.
Max. aansluitvermogen van de contact-
doos van het apparaat.
Netzekering (traag)
Reservoirvolume
Wateropneming met handgreep
Wateropneming met vloerkop
Netkabel
Geluidsniveau (EN 60704-2-1)
Gewicht (excl. accessoires)
29
NL
Образец
Мануал подходит для устройств