SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 42 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 42 из 162
– 7
BEMÆRK
Henviser til en mulig farlig situa-
tion, der kan føre til materiel ska-
de.
Se figurerne på side 4!
Denne driftsvejledning beskriver uni-
versalmodellerne som er vist på om-
slaget.
Figurerne viser det maksimale udstyr, afhængigt af
modellen er der forskelle mellem udstyr og medle-
veret tilbehør.
Kontroller pakningens indhold for manglende tilbehør
eller beskadigelser, når den pakkes ud. Kontakt Deres
forhandler i tilfælde af transportskader.
kommer med leveringen
muligt tilbehør
Figur
For tilslutning af sugeslangen under sugningen.
Figur
Position I
: Suge eller blæse.
Position 0
: Maskinen er slukket.
Figur
Position I
: Suge eller blæse.
Position II
: Automatisk sugning med tilsluttet el-
værktøj
Position 0
: Apparatet og tilsluttet el-værktøj er
slukket
Bemærk
: Tag højde for den maksimale strømkapacitet
(se kapitel „Tekniske data“).
Figur
For tilslutning af el-værktøj.
Til transport af maskinen eller til at fjerne maskin-
hovedet efter åbning af låsemekanismen.
Figur
Til opbevaring af strømledningen.
Figur
Sæt sugeslangen ind i blæsetilslutningen, blæse-
funktionen er så aktiveret.
Figur
Træk ud for at åbne, skub ind for at låse.
Figur
For at stille gulvdysen til side ved arbejdspauser.
Figur
Med tilbehørsholderen kan man opbevare sugerør
og sugedyser på maskinen.
Figur
Ved leverancen er styrerullerne i beholderen. Før
ibrugtagelse skal styreullerne monteres.
Bemærk
: Til vådsugningen må man ikke isætte en fil-
terpose!
Figur
Anbefaling
: Isæt filterposen til opsugning af fint
støv.
Figur
Patronfilteret skal altid isættes, såvel ved våd- og
tørsugningen.
Bemærk
: Et vådt patronfilter skal tørres inden det bruge
til tørsugning.
Figur
Tryk sugeslangen ind i tilslutningen, den går i hak.
For at fjerne sugeslangen skal låsetappen trykkes
ind med tommelfingeren og sugeslangen trækkes
ud.
Bemærk:
Tilbehør som f.eks. sugebørster (option) kan
direkte sættes på forbindelsesstykket og således forbin-
des med sugeslangen.
Til bekvemt arbejde selv i små rum.
Efter behov kan det aftagelige håndtag anbringes mel-
lem tilbehør og sugeslangen.
Se position 14.
Anbefaling:
Til sugning af gulve sættes håndtaget på
sugeslangen.
Figur
Forbind håndtaget med sugeslangen indtil det går i
hak.
Figur
Tryk på næsen med tommelfingeren og træk i
håndtaget for at tage håndtaget fra sugeslangen.
Beskrivelse af apparatet
Sugeslangetilslutning
Startknap (TÆND/SLUK)
(uden integreret stikdåse)
Startknap (TÆND/SLUK)
(med integreret stikdåse)
Apparatets stikdåse
Bæregreb
Kabelkrog
Blæsetilslutning
Beholderlås
Parkeringsposition
Tilbehørsholder
Styringsrulle
Filterpose
Patronfilter
Sugeslange med forbindelsesstykke
Aftageligt håndtag
42
DA
Образец
Мануал подходит для устройств