SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 43 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 43 из 162
– 8
Bemærk:
Hvis håndtaget tages af kan tilbehør sættes
direkte på sugeslangen.
Anbefaling:
Til sugning af gulve sættes håndtaget på
sugeslangen.
Se position 13.
Figur
Sæt begge sugerør sammen og forbind dem med
håndtaget.
Til kanter, fuger, radiatorer og svært tilgængelige
områder.
Figur
Ved maskiner med kun en indsats:
Bemærk:
Til sugning af gulve af tør smuds eller
vand - skal der altid arbejdes med indsats (bør-
stetsribe og gummilæbe) i gulvdysen.
Ved maskiner med to indsats:
Til sugning af tørt smuds fra gulve skal indsatsen
med to børstestriber klipses fast i gulvdysen.
Til sugning af vand skal indsatsen med to gummi-
læber klipses fast i gulvdysen.
Figur
Til forbindelse af sugeslangen med et el-værktøj.
Efter behov justeres el-værktøjet til tilslutnings-
diamteren vha. en kniv.
BEMÆRK
Såvel ved våd- og tørsugning skal der altid arbejdes
med et isat patronfilter!
Figur
Løse komponenter, som er vedlagt maskinen, skal
før brugen monteres.
Figur
Tilslut tilbehøret.
Figur
Sæt netstikket i.
Figur
Tænd for maskinen.
BEMÆRK
Kontroller filteret for skader før det sættes i og udskift
det efter behov.
Arbejd kun med tør patronfilter!
Figur
Anbefaling
: Isæt filterposen til opsugning af fint
støv.
Filterposens påfyldningsgrad er afhængigt af den
opsugede snavs.
Ved fintstøv, sand osv. skal filterposen udskiftes of-
tere.
Tilstoppede filterposer kan eksplodere, derfor skal
filterposen udskiftes i tide!
BEMÆRK
Sugning af kold aske kun med separator.
Bestillingsnr. Basic-model: 2.863-139.0, Premium-mo-
del: 2.863-161.0.
Til opsugning af fugtighed hhv. våde gulve skal der
holdes øje med den korrekte gulvdyseindsats og
det tilsvarende tilbehør tilsluttes.
BEMÆRK
Brug ingen filterpose!
Bemærk:
Hvis beholderen er fuld, lukker en svømmer-
ventil sugeåbningen, og støvsugeren kører med forhø-
jet omdrejningstal. Sluk straks for sugeren, og tøm be-
holderen.
Figur
Efter behov justeres el-værktøjet til tilslutnings-
diamteren vha. en kniv.
Sæt den vedlagte adapter på sugeslangens greb
og forbind den med tilslutningen til el-værktøjet.
Sæt el-værktøjets netstik i sugeren.
Figur
Stil sugeren på
Position II
og start med arbejdet.
Bemærk:
Så snart el-værktøjet er tændt, starter suge-
turbinen at køre med en forsinkelse på 0,5 sekunder.
Hvis el-værktøjet slukkes, kører sugeturbinen videre for
ca. 5 sekunder for at indsuge den resterende snavs i su-
geslangen.
Rengøring af svær tilgængelige steder eller hvor opsug-
ning ikke er muligt, f.eks. løv ud af gruslag.
Figur
Sæt sugeslangen ind i blæsetilslutningen, blæse-
funktionen er så aktiveret.
Sluk for renseren
Figur
Hæng gulvdysen ind i parkeringsholderen.
Sluk for apparatet, og træk netstikket ud.
Figur
Tag maskinens hoved af og tøm beholderen.
Figur
Opbevar strømledningen og tilbehøret på maski-
nen. Opbevar støvsugeren i tørre rum.
Sugerør 2 x 0,5 m
Fugemundstykke
Gulvdyse
(med indsats)
Adapter
Betjening
Inden idrifttagning
Ibrugtagning
Tørsugning
Henvisninger filterpose
Vådsugning
Arbejde med el-værktøjer
Blæsefunktion
Afbrydelse af driften
Efter brug
Tøm beholderen
Opbevaring af maskinen
43
DA
Образец
Мануал подходит для устройств