SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 47 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 47 из 162
– 7
OBS
Anvisning om en mulig farlig si-
tuasjon som kan føre til materiel-
le skader.
Illustrasjoner se utfoldingssidene!
Denne bruksanvisningen beskriver
multisugeren som beskrevet på om-
slaget.
Figurene viser makimal utrustning, alt etter modell
vil det være forskjeller i utrustning og medfølgende
tilbehør.
Kontroller ved utpakkingen at innholdet i pakken er
komplett og uskadd. Kontakt din forhandler ved eventu-
elle transportskader.
del av leveransen
mulig tilbehør
Figur
For tilkobling av sugeslange ved suging.
Figur
Stilling I
: Suging eller blåsing.
Stilling 0
: Apparatet er slått av.
Figur
Stilling I
: Suging eller blåsing.
Stilling II
: Automatisk suging med tilkoblet eletrisk
verktøy
Stilling 0
: Maskin og tilkoblet elektroverktøy er nå
avslått
Merknad
: Pass på maksimal tilkoblet effekt (se kapitter
"Tekniske data").
Figur
For tilkobling av et elektrisk verktøy.
For å bære apparatet eller for at ta av apparathodet
etter opplåsing.
Figur
For oppbevaring av strømkabel.
Figur
Sett sugeslangen i blåsetilkoblingen, derved akti-
veres blåsefunksjonen.
Figur
For åpning, trekk utover - for låsing, trykk innover.
Figur
For parkering av gulvdysen ved arbeidspauser.
Figur
Tilbehørsholderen gir mulighet for oppbevaring av
sugerør og sugedyser på apparatet.
Figur
Styrerullene er ved levering plassert i beholderen,
de må monteres før du tar apparatet i bruk.
Merk
: For våtsuging skal det ikke monteres noen filter-
pose!
Figur
Anbefaling
: For suging av fint støv skal det settes
inn filterpose.
Figur
Patronfilter skal alltid være montert, både ved våt-
suging og ved tørrsuging.
Merk
: Våte patronfilter skal tørke før bruk til tørrsuging.
Figur
Sett sugeslangen i tilkoblingen på maskinen, den
går i lås.
For å ta av, trykk låsen med tommelen og trekk ut
sugeslangen.
Merk:
Tilbehør som f.eks. sugebørster (ekstrautstyr)
kan settes direkte på tilkoblingsstykket og kan kobles til
sugeslangen.
For komfortabelt arbeid i trange rom.
Det avtagbare håndtaket kan ved behov settes på mel-
lom tilbehør og sugeslangen.
Se posisjon 14.
Anbefaling:
For suging av gulv, sett håndtaket på su-
geslangen.
Figur
Koble håndtaket på sugeslangen til det går i lås.
Figur
For å ta håndtaket av sugeslangen, trykk inn låsen
med tommelen og trekk av håndtaket.
Merk:
Ved å ta av håndtaket kan tilbehør også settes di-
rekte på sugeslangen.
Beskrivelse av apparatet
Sugeslangetilkobling
Hovedbryter (AV/PÅ)
(uten innebygget stikkontakt)
Hovedbryter (AV/PÅ)
(med innebygget stikkontakt)
Apparatkontakt
Bærehåndtak
Kabelkroker
Blåsetilkobling
Beholderlåsing
Parkeringsposisjon
Tilbehørsholder
Styrerulle
Filterpose
Patronfilter
Sugeslange med tilkoblingsstykke
Avtagbart håndtak
47
NO
Образец
Мануал подходит для устройств