SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 48 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 48 из 162
– 8
Anbefaling:
For suging av gulv, sett håndtaket på su-
geslangen.
Se posisjon 13.
Figur
Sett sammen begge sugerørene og koble til hånd-
taket.
For kanter, fuger, radiatorer og vanskelig tilgjenge-
lige områder.
Figur
For apparater med kun en innsats:
Merk:
For suging av gulv ved tørt smuss eller vann
- brukes alltid med innsats (børstestriper og gum-
mileppe) i gulvdysen.
For apparater med to innsatser:
For suging av gulv med tørt smuss, sett på innsats
med to børstestriper i gulvdysen.
For suging av gulv med vann, sett på innsats med
to gummilepper i gulvdysen.
Figur
For tilkobling av sugeslange med et elektrisk verk-
tøy.
Adapter tilpasses ved behov ved hjelp av en kniv til
tilkoblingsdiameteren på det elektriske verktøyet.
OBS
Arbeid alltid med påsatt patronfilter, både ved tørr og våt
suging!
Figur
De løse delene som følger apparatet skal monteres
før det tas i bruk.
Figur
Koble til tilbehør.
Figur
Sett i støpselet.
Figur
Slå apparatet på.
OBS
Før bruk, kontroller filteret for skader og skift ut ved be-
hov.
Arbeide kun med tørt patronfilter!
Figur
Anbefaling
: For suging av fint støv skal det settes
inn filterpose.
Fyllingsgraden av filterposen er avhengig av hva
slags smuss som suges opp.
Ved fint støv, sand osv... må filterposen skiftes of-
tere.
Fulle filterposer kan sprekke, pass derfor på å skif-
te filterpose til rett tid!
OBS
Suging av kald aske kun med foravskiller.
Bestillingsnr. Basic-variant: 2.863-139.0, Premium-vari-
ant: 2.863-161.0.
For suging ved fuktighet eller vann, pass på korrekt
innsats i gulvdysen og koble til aktuelt tilbehør.
OBS
Ikke bruk filterpose!
Merk:
Når beholderen er full, blir sugeåpningen stengt
av en flottør og apparatet går med økt turtall. Slå av
maskinen umiddelbart, og tøm beholderen.
Figur
Adapter tilpasses ved behov ved hjelp av en kniv til
tilkoblingsdiameteren på det elektriske verktøyet.
Sett adapteret inn på håndtaket på sugeslangen og
koble det til elektroverktøyet.
Sett inn støpselet fra det elektriske verktøyet i støv-
sugeren.
Figur
Maskinen settes til
stilling II
, start så arbeidet.
Merk:
Så snart elektroverktøyet er slått på vil sugeturbi-
nen starte med 0,5 sekunds forsinkelse. Når elektro-
verktøyet slås av, går sugeturbinen enda 5 sekunder for
å suge opp restsmuss i sugeslangen.
Rengjøring av vanskelig tilgjengelige steder eller der
det ikke er mulig med suging, f. eks. løv fra takrenner.
Figur
Sett sugeslangen i blåsetilkoblingen, derved akti-
veres blåsefunksjonen.
Slå av maskinen.
Figur
Sett gulvdysen i parkeringsholderen.
Slå av apparatet og trekk ut støpselet.
Figur
Ta av apparathodet og tøm beholderen.
Figur
Lagre strømkabel og tilbehør med maskinen. Opp-
bevar maskinen i et tørt tom.
Sugerør 2 x 0,5 m
Fugemunnstykke
Gulvmunnstykke
(med innsatser)
Adapter
Betjening
Før igangsetting
Igangsetting
Støvsuging
Anvisning filterpose
Våtsuging
Arbeide med elektroverktøy
Blåsefunksjon
Opphold i arbeidet
Etter bruk
Tøm beholderen
Oppbevaring av apparatet
48
NO
Образец
Мануал подходит для устройств