SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 53 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 53 из 162
– 8
Bild
Tryck in sugslangen i anslutningen på apparaten
så att den hakar fast.
Ta loss den genom att trycka på spärren med tum-
men och dra ut slangen.
Observera:
Tillbehör som t.ex. sugbortar (tillval) kan
träs på direkt på skarvstycket och därmed anslutas till
sugslangen.
För bekvämt arbete även i trånga utrymmen.
Det avtagbara handtaget kan vid behov placeras mellan
tillbehör och sugslang.
Se position 14.
Rekommendation:
För att suga upp smuts från golv,
sätt handtaget på sugslangen.
Bild
Anslut handtaget till sugslangen tills den hakar fast.
Bild
För att ta av handtaget från sugslangen, tryck ner
spärren med tummen och dra av handtaget.
Observera:
Genom att man tar av handtaget kan man
sätta på tillbehör direkt på slangen.
Rekommendation:
För att suga upp smuts från golv,
sätt handtaget på sugslangen.
Se position 13.
Bild
Sätt ihop båda sugrören och anslut till handtaget.
för kanter, fogar, element och svåråtkomliga stäl-
len.
Bild
Hos apparater med endast en insats:
Observera:
För att suga upp torr smuts eller vatten
från golv - arbeta alltid med insats (borstavstrykare
och gummiläpp) i golvmunstycket.
Hos apparater med två insatser:
För att suga upp torr smuts från golv, knipsa fast in-
satsen med två borstavstrykare i golvmunstycket.
För att suga upp vatten, knipsa fast insatsen med
två gummiläppar i golvmunstycket.
Bild
För anslutning av sugslangen till ett elverktyg
Anpassa vid behov adaptern till anslutningsdiame-
tern på elverktyget med hjälp av en kniv.
OBSERVERA
Arbeta alltid med isatt patronfilter, både vid våt- och
torruppsugning!
Bild
Montera de bifogade lösa delarna på aggregatet
innan det tas i drift.
Bild
Anslut tillbehör.
Bild
Stick i nätkontakten.
Bild
Starta aggregatet.
OBSERVERA
Innan användning, kontrollera om filtret är skadat och
byt ut det vid behov.
Arbeta endast med torrt patronfilter!
Bild
Rekommendation:
Sätt i filterpåsen om maskinen
ska användas för uppsugning av fint damm.
Filterpåsens uppsamlingsförmåga styrs av den
smuts som sugs upp.
Vid fint damm, sand och liknande ... måste filterpå-
sen bytas oftare.
Tilltäppta filterpåsar kan spricka, byt därför filterpå-
sen i god tid!
OBSERVERA
Uppsugning av kall aska endast med avskiljare.
Beställ-Nr. Basic-utförande: 2.863-139.0, Premium-ut-
förande: 2.863-161.0.
För att suga upp fukt eller väta, se till att använda
rätt insats i golvmunstycket och anslut lämplig till-
behör.
OBSERVERA
Använd ingen filterpåse!
Observera:
Om behållaren är full stängs sugöppningen
av en flottör och sugturbinen går med högre varvtal.
Koppla omedelbart från apparaten och töm behållaren.
Bild
Anpassa vid behov adaptern till anslutningsdiame-
tern på elverktyget med hjälp av en kniv.
Sätt adaptern på sugslangens handtag och anslut
den till elverktygets anslutning.
Förbind elverktygets nätkontakt med sugen.
Bild
Ställ sugaren till
position II
och påbörja arbetet.
Observera:
Så snart som elverktyget slås på, startar
sugturbinen efter 0,5 sekunders fördröjning. När elverk-
tyget stängs av, löper sugturbinen ytterligare ca 5 sek-
under, för att suga upp resterande smuts i sugslangen.
Sugslang med skarvstycke
Avtagbart handtag
Sugrör 2 x 0,5 m
Fogmunstycke
Golvmunstycke
(med insatser)
Adapter
Handhavande
Före idrifttagandet
Idrifttagande
Torrsugning
Hänvisningar filterpåse
Våtsugning
Arbeta med elverktyg
53
SV
Образец
Мануал подходит для устройств