SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 54 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 54 из 162
– 9
Rengöring av svåråtkomliga ställen eller på platser där
uppsugning inte kan utföras, t.ex. löv i en grusbädd.
Bild
Stick in sugslangen i blåsanslutningen, därmed är
utblåsningsfunktionen aktiverad.
Stäng av aggregatet.
Bild
Häng i golvmunstycket i förvaringshållaren.
Stäng av apparaten och dra ur nätanslutningen.
Bild
Ta av maskinhuvudet och töm behållaren.
Bild
Förvara nätkabel och tillbehör på aggregatet. För-
vara aggregatet torrt.
Vårda apparaten och tillbehören med ett vanligt i
handeln förekommande plastrengöringsmedel.
Spola vid behov ur behållare och tillbehör med vat-
ten och torka före nästa användningstillfälle.
Bild
Rengör patronfiltret vid behov endast under rinnan-
de vatten, skrubba eller borsta inte av det. Låt det
torka helt innan det sätts tillbaka.
Om sugeffekten hos aggregatet försämras så kontrolle-
ra följande punkter.
Tillbehör, sugslang eller sugrör är igensatta. Tag
bort smutsen med ett skaft.
Bild
Filterpåsen är full, sätt i en ny filterpåse.
Bild
Patronfiltret är smutsigt, slå ur smutsen och rengör
vid behov under rinnande vatten.
Byte skadat patronfilter.
Tekniska data finns på sidan IV. Nedan följer en förkla-
ring av de symboler som används där.
Med reservation för tekniska ändringar!
Blåsfunktion
Avbryta drift
Avsluta driften
Töm behållaren
Förvaring av apparaten
Skötsel och underhåll
Åtgärder vid störningar
Avtagande sugeffekt
Tekniska data
Spänning
Effekt P
nominell
Max. anslutningseffekt i maskinuttaget
Nätsäkring (trög)
Behållarvolym
Vattenupptagning med handtag
Vattenupptagning med golvmunstycke
Nätkabel
Ljudtrycksnivå (EN 60704-2-1)
Vikt (utan tillbehör)
54
SV
Образец
Мануал подходит для устройств