SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 57 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 57 из 162
– 7
Katso avattavalla kansisivulla olevia
kuvia!
Tämä käyttöohje kuvaa etukansisi-
vulla esitetyt monitoimi-imurit.
Kuvat esittävät maksimia varustelua, mallista riip-
puen varustelussa ja mukana toimitetuissa varus-
teissa on eroavuuksia.
Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko kaikki va-
rusteet olemassa ja ovatko osat vaurioituneet Jos ha-
vaitset kuljetusvaurioita ota yhteyttä myyjäliikkeeseen.
kuuluvat toimitukseen
mahdolliset varusteet
Kuva
Imuletkun liittämiseen imuroitaessa.
Kuva
Asento I
: Imurointi tai puhallus.
Asento 0
: Laite on kytketty pois päältä.
Kuva
Asento I
: Imurointi tai puhallus.
Asento II
: Automaattinen imurointi liitettyä sähkö-
työkalua käyttäen
Asento 0
: Laite ja siihen liitetty sähkötyökalu on
kytketty pois päältä
Huomautus
: Huomioi maksimi liitäntäteho (katso lukua
„Tekniset tiedot“).
Kuva
Sähkötyökalun liittämistä varten.
Laitteen kantamiseen tai laitepään nostamiseen
pois paikaltaan lukituksen irrottamisen jälkeen.
Kuva
Verkkoliitäntäjohdon säilyttämistä varten.
Kuva
Pistä imuletku puhallusliitäntään, se aktivoi puhal-
lustoiminnan.
Kuva
Avaa vetämällä ulos, lukitse painamalla sisään.
Kuva
Lattiasuulakkeen ripustamiseen työtaukojen ajaksi.
Kuva
Varusteiden säilytyspaikka on tarkoitettu imuputki-
en ja imusuulakkeiden säilyttämiseen laitteessa.
Kuva
Ohjausrullat ovat toimitettaessa säiliössä, asenna
ne paikalleen ennen laitteen käyttöönottoa.
Huomautus
: Suodatinpussia ei saa käyttää märkäimu-
rointiin!
Kuva
Suositus
: Käytä suodatinpussia hienopölyä imu-
roitaessa.
Kuva
Patruunasuodatinta tulee aina käyttää, sekä mär-
käimuroitaessa että kuivaimuroitaessa.
Huomautus
: Anna kostean patruunasuodattimen kui-
vua ennen käyttöä kuivaimurointiin.
Kuva
Työnnä imuletku laitteen letkuliittimeen, se nap-
sahtaa lukitukseen.
Irrota imuletku painamalla lukitusnuppia peukalolla
ja vetämällä letku irti.
Huomautus:
Lisävarusteet, kuten esim. imuharjat (va-
linnaiset) voi pistää suoraan liitinkappaleeseen ja yhdis-
tää siten imuletkuun.
Mukavaa imurointia myös ahtaissa tiloissa.
Irroitettavan käsikahvan voi tarvittaessa kiinnittää lisä-
varusteen ja imuletkun väliin.
Katso kohtaa 14.
Suositus:
Pistä lattiaa imuroitaessa käsikahva imulet-
kuun.
Kuva
Työnnä käsikahvaa imuletkuun, kunnes se nap-
sahtaa lukitukseen.
Kuva
Irrota käsikahva imuletkusta painamalla lukitusnuppia
peukalolla ja vetämällä käsikahva irti letkusta.
Huomautus:
Kun käsikahva poistetaan, lisävarusteet
voi pistää suoraan imuletkuun.
Suositus:
Pistä lattiaa imuroitaessa käsikahva imulet-
kuun.
Katso kohtaa 13.
Laitekuvaus
Imuletkuliitäntä
Laitekytkin (PÄÄLLE/POIS)
(ilman sisäänrakennettua pistorasiaa)
Laitekytkin (PÄÄLLE/POIS)
(sisäänrakennetulla pistorasialla)
Laitepistorasia
Kantokahva
Kaapelikoukku
Puhallusliitäntä
Säiliönlukitus
Pysäköintipidike
Varusteiden säilytyspaikka
Ohjausrulla
Suodatinpussi
Patruunasuodatin
Imuletku liitinkappaleella
Irrotettava käsikahva
57
FI
Образец
Мануал подходит для устройств