SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 58 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 58 из 162
– 8
Kuva
Yhdistä molemmat imuputket toisiinsa ja liitä käsi-
kahvaan.
Kulmien, rakojen, lämpöpattereiden ja vaikeasti
luoksepäästävien alueiden imurointiin.
Kuva
Laitteet, joissa on vain yksi sisäke:
Huomautus:
Kuivaa likaa tai vettä lattialta imuroi-
taessa - käytä lattiasuulakkeessa aina sisäkettä
(harjakaista ja kumihuuli).
Laitteet, joissa on kaksi sisäkettä:
Kuivan lian imuroimiseksi lattialta, napsauta kah-
della harjakaistalla varustettu sisäke lattiasuulak-
keeseen.
Veden lian imuroimiseksi lattialta, napsauta kah-
della kumihuulella varustettu sisäke lattiasuulak-
keeseen.
Kuva
Imuletkun liittämiseen sähkötyökaluun
Leikkaa sovitin tarvittaessa veistä käyttäen sähkö-
työkalun liittimeen sopivaksi.
HUOMIO
Imuroi aina patruunasuodatinta käyttäen, tämä koskee
sekä märkä- että kuivaimurointia!
Kuva
Kiinnitä laitteen mukana irtonaisena tulleet osat
laitteeseen ennen käyttöönottamista.
Kuva
Liitä lisävaruste.
Kuva
Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
Kuva
Kytke laite päälle.
HUOMIO
Tarkasta ennen käyttämistä, onko suodatin vahingoittu-
nut ja vaihda tarvittaessa uuteen.
Työskentele ainoastaan kuivalla patruunasuodattimel-
la!
Kuva
Suositus
: Käytä suodatinpussia hienopölyä imu-
roitaessa.
Suodatinpussin täyttyminen riippuu imuroitavan
lian laadusta.
Hienoa pölyä, hiekka yms. imuroitaessa on suoda-
tinpussi vaihdettava useammin.
Tukkeutunut suodatinpussi voi revetä, vaihda siksi
suodatinpussi hyvissä ajoin!
HUOMIO
Imuroi kylmää tuhkaa vain esierotinta käyttäen.
Basic-version tilausnumero: 2.863-139.0, Premium-ver-
sio: 2.863-161.0.
Huomioi kosteaa tai märkää likaa imuroitaessa,
että käytät oikeaa lattiasuulakkeen sisäkettä ja liität
vastaavan lisävarusteen.
HUOMIO
Älä käytä suodatinpussia!
Huomautus:
Jos säiliö on täynnä, uimuri sulkee imuau-
kon ja laite käy kohonneella kierrosluvulla. Kytke laite
heti pois päältä ja tyhjennä säiliö.
Kuva
Leikkaa sovitin tarvittaessa veistä käyttäen sähkö-
työkalun liittimeen sopivaksi.
Pistä sovitin imuletkun kahvaan ja liitä se sähkötyö-
kalun liitäntään.
Liitä sähkötyökalun virtapistoke imuri pistokkee-
seen.
Kuva
Käännä imurin kytkin
asentoon II
ja aloita imuroin-
ti.
Huomautus:
Kun imuri käynnistetään, imurin imuturbii-
ni käynnistyy 0,5 sekunnin viiveellä. Kun imuri kytke-
tään pois päältä, imuturbiini käy vielä n. 5 sekunttia, jot-
ta imuletku tulee imuroitua puhtaaksi jäännösroskista.
Vaikeasti luoksepäästävien paikkojen puhdistamiseen
tai paikkoihin, joissa imurointi ei ole mahdollista, esim.
puun lehdet hiekka-alustalla.
Kuva
Pistä imuletku puhallusliitäntään, se aktivoi puhal-
lustoiminnan.
Kytke laite pois päältä.
Kuva
Ripusta lattiasuulake pysäköintipitimeen.
Kytke laite pois päältä ja vedä virtapistoke irti.
Kuva
Poista laitepää ja tyhjennä säiliö.
Kuva
Säilytä verkkoliitäntäjohto ja varusteet laitteessa.
Säilytä laitetta kuivissa tiloissa.
Imuputket 2 x 0,5 m
Rakosuutin
Lattiasuulake
(sisäkkeineen)
Sovitin
Käyttö
Ennen käyttöönottoa
Käyttöönotto
Kuivaimu
Suodatinpussia koskevat ohjeet
Märkäimu
Työskentely sähkötyökaluilla
Puhallustoiminto
Käytön keskeytys
Käytön lopetus
Säiliön tyhjennys
Laitteen säilytys
58
FI
Образец
Мануал подходит для устройств