SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 59 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 59 из 162
– 9
Hoida laite ja muoviset lisävarusteen osat tavalli-
sella muoville tarkoitetulla puhdistusaineella.
Huuhtele säiliö ja varusteet rarvittaessa vedellä ja
kuivaa ennen uudelleen käyttöä.
Kuva
Puhdista tarvittaessa patruunasuodatin vain juok-
sevalla vedellä, älä hankaa tai käytä harjaa. Anna
suodattimen kuivua täysin ennen takaisin paikal-
leen asettamista.
Jos laitteen imurointikyky heikkenee, tarkasta seuraa-
vat seikat.
Varusteet, imuletku tai imuputki on tukkeutunut,
poista tukos pitkällä esineellä.
Kuva
Suodatinpussi on täynnä, vaihda suodatinpussi uu-
teen.
Kuva
Patruunasuodatin on likaantunut, puhdista pat-
ruunasuodatin kopistelemalla tai tarvittaessa juok-
sevalla vedellä.
Vaihda vahingoittunut patruunasuodatin.
Tekniset tiedot ovat sivulla IV. Seuraavana on siellä
käytettyjen symbolien merkitykset.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Hoito ja huolto
Häiriöapu
Vähenevä imuteho
Tekniset tiedot
Jännite
Teho P
nenn
Laitepistorasian maks. liitantäteho
Verkkosulake (hidas)
Astian tilavuus
Vedenotto käsikahvalla
Vedenotto lattiasuulakkeella
Verkkokaapeli
Äänen painetaso (standardi EN 60704-
2-1)
Paino (ilman varusteita)
59
FI
Образец
Мануал подходит для устройств