SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 61 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 61 из 162
– 6
Για
την
αποφυγή
ηλεκτρικών
ατυχημάτων
,
συνιστάται
η
χρήση
πριζών
με
προεγκατε
-
στημένο
προστατευτικό
δια
-
κόπτη
ρεύματος
διαρροής
(
μέγ
. 30 mA
ονομαστική
ισχύς
ρεύματος
απεμπλο
-
κής
).
Πριν
από
την
εκτέλεση
εργα
-
σιών
περιποίησης
και
συντή
-
ρησης
απενεργοποιήστε
το
μηχάνημα
και
αποσυνδέστε
το
ρευματολήπτη
από
την
πρίζα
.
Οι
εργασίες
επισκευών
και
οι
εργασίες
στα
ηλεκτρικά
εξαρ
-
τήματα
πρέπει
να
διεξάγονται
μόνο
από
την
εξουσιοδοτημέ
-
νη
υπηρεσία
εξυπηρέτησης
πελατών
.
±
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η
συσκευή
αυτή
δεν
πρέπει
να
χρησιμοποιείται
από
άτομα
με
περιορισμένες
κινητικές
,
αισθητηριακές
ή
νοητικές
ικα
-
νότητες
χωρίς
σχετική
εμπει
-
ρία
και
/
ή
γνώσεις
,
εκτός
εάν
επιβλέπονται
από
ένα
αρμό
-
διο
για
την
ασφάλειά
τους
άτομο
ή
τους
έχουν
δοθεί
οδηγίες
για
τη
χρήση
της
συ
-
σκευής
και
έχουν
κατανοήσει
τους
κινδύνους
που
ενδέχεται
να
προκύψουν
.
Τα
παιδιά
μπορούν
να
χρησι
-
μοποιούν
τη
συσκευή
μόνο
εάν
είναι
πάνω
από
8
ετών
και
επιβλέπονται
από
ένα
αρμό
-
διο
για
την
ασφάλειά
τους
άτομο
ή
τους
έχουν
δοθεί
οδηγίες
για
τη
χρήση
της
συ
-
σκευής
και
έχουν
κατανοήσει
τους
κινδύνους
που
ενδέχεται
να
προκύψουν
.
Τα
παιδιά
δεν
πρέπει
να
παί
-
ζουν
με
τη
συσκευή
.
Τα
παιδιά
πρέπει
να
βρίσκο
-
νται
υπό
επιτήρηση
,
ώστε
να
εξασφαλιστεί
ότι
δεν
θα
παί
-
ζουν
με
τη
συσκευή
.
Ο
καθαρισμός
και
η
συντήρη
-
ση
δεν
πρέπει
να
εκτελούνται
από
παιδιά
χωρίς
επίβλεψη
.
Κρατάτε
τα
παιδιά
μακριά
από
τα
πλαστικά
φύλλα
συσκευα
-
σίας
,
υφίσταται
κίνδυνος
ασφυξίας
!
Απενεργοποιείτε
τη
συσκευή
έπειτα
από
κάθε
χρήση
και
πριν
από
τον
καθαρισμό
/
τη
συντήρηση
.
Κίνδυνος
πυρκαγιάς
.
Μην
αναρροφάτε
καιγόμενα
ή
καυ
-
τά
αντικείμενα
.
Απαγορεύεται
η
χρήση
σε
ση
-
μεία
,
όπου
υφίσταται
κίνδυ
-
νος
έκρηξης
.
Εάν
εμφανιστεί
αφρός
ή
εκρεύσει
υγρό
,
απενεργοποι
-
ήστε
αμέσως
το
μηχάνημα
ή
βγάλτε
το
φις
από
την
πρίζα
!
Μην
χρησιμοποιείτε
λειαντικά
μέσα
,
γυαλί
ή
καθαριστικά
γε
-
νικής
χρήσης
!
Ποτέ
μην
βυθί
-
ζετε
τη
συσκευή
μέσα
σε
νε
-
ρό
.
Ορισμένες
ουσίες
,
όταν
αναμει
-
χθούν
με
τον
αέρα
αναρρόφη
-
σης
,
μπορεί
να
δημιουργήσουν
εκρηκτικούς
ατμούς
ή
μείγματα
!
Μην
αναρροφάτε
ποτέ
τα
ακό
-
λουθα
υλικά
:
61
EL
Образец
Мануал подходит для устройств