SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 62 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 62 из 162
– 7
Εκρηκτικά
ή
καύσιμα
αέρια
,
υγρά
και
σκόνες
(
σκόνες
που
προκαλούν
αντίδραση
)
Αντιδραστικές
μεταλλικές
σκόνες
(
π
.
χ
.
αλουμίνιο
,
μα
-
γνήσιο
,
ψευδάργυρος
)
σε
συνδυασμό
με
ισχυρά
αλκαλι
-
κά
και
όξινα
απορρυπαντικά
Συμπυκνωμένα
ισχυρά
οξέα
και
αλκαλικά
διαλύματα
Οργανικά
διαλυτικά
μέσα
(
π
.
χ
.
βενζίνη
,
διαλυτικά
χρω
-
μάτων
,
ακετόνη
,
πετρέλαιο
θέρμανσης
).
Επιπλέον
,
οι
ουσίες
αυτές
μπο
-
ρεί
να
διαβρώσουν
τα
υλικά
που
χρησιμοποιούνται
στη
συσκευή
.
±
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Υποδείξεις
για
άμεσα
επαπει
-
λούμενο
κίνδυνο
,
ο
οποίος
μπο
-
ρεί
να
έχει
ως
συνέπεια
σοβαρό
ή
θανάσιμο
τραυματισμό
.
²
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υποδείξεις
για
μια
δυνητικά
επι
-
κίνδυνη
κατάσταση
,
η
οποία
μπορεί
να
έχει
ως
συνέπεια
σο
-
βαρό
ή
θανάσιμο
τραυματισμό
.
²
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπόδειξη
για
μια
ενδεχομένως
επικίνδυνη
κατάσταση
,
η
οποία
μπορεί
να
οδηγήσει
σε
ελαφρό
τραυματισμό
.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπόδειξη
για
μια
δυνητικά
επι
-
κίνδυνη
κατάσταση
,
η
οποία
μπορεί
να
έχει
ως
συνέπεια
υλι
-
κές
ζημίες
.
Εικόνες
,
βλ
.
αναδιπλούμενη
σελίδα
!
Οι
παρούσες
οδηγίες
λειτουργίας
πε
-
ριγράφουν
την
ηλεκτρική
σκούπα
πολλαπλών
χρήσεων
που
βλέπετε
στο
εξώφυλλο
.
Οι
εικόνες
παρουσιάζουν
το
μέγιστο
εξοπλισμό
.
Υπάρχουν
διαφορές
στον
εξοπλισμό
και
στα
συνο
-
δευτικά
εξαρτήματα
ανάλογα
με
το
μοντέλο
.
Κατά
τον
άνοιγμα
της
συσκευασίας
,
ελέγξτε
το
περιεχό
-
μενο
για
τυχόν
ελλείψεις
σε
εξαρτήματα
ή
γιαβλάβες
.
Σε
περίπτωση
ζημιών
που
προκλήθηκαν
από
τη
μεταφο
-
ρά
,
παρακαλείσθε
να
πληροφορήσετε
αμέσως
το
κατά
-
στημα
,
από
το
οποίο
αγοράσατε
το
μηχάνημα
.
περιλαμβάνεται
στη
συσκευασία
πιθανά
εξαρτήματα
Εικόνα
Για
τη
σύνδεση
του
ελαστικού
σωλήνα
αναρρόφη
-
σης
κατά
την
αναρρόφηση
.
Εικόνα
Θέση
I
:
Αναρρόφηση
ή
εκφύσηση
.
Θέση
0
:
Η
συσκευή
είναι
απενεργοποιημένη
.
Εικόνα
Θέση
I
:
Αναρρόφηση
ή
εκφύσηση
.
Θέση
II
:
Αυτόματη
αναρρόφηση
με
συνδεδεμένο
ηλεκτρικό
εργαλείο
Θέση
0
:
Η
συσκευή
και
το
συνδεδεμένο
εργαλείο
είναι
απενεργοποιημένα
Υπόδειξη
:
Λάβετε
υπόψη
τη
μέγιστη
ισχύ
σύνδεσης
(
ανατρέξτε
στο
κεφάλαιο
"
Τεχνικά
χαρακτηριστικά
").
Εικόνα
Για
τη
σύνδεση
ενός
ηλεκτρικού
εργαλείου
.
Για
τη
μεταφορά
της
συσκευής
ή
για
την
αφαίρεση
της
κεφαλής
μετά
την
απασφάλιση
.
Εικόνα
Για
τη
φύλαξη
του
αγωγού
σύνδεσης
με
το
δίκτυο
.
Εικόνα
Τοποθετήστε
τον
ελαστικό
σωλήνα
αναρρόφησης
στη
σύνδεση
εκφύσησης
,
ώστε
να
ενεργοποιηθεί
η
λειτουργία
εκφύσησης
.
Επίπεδα
ασφαλείας
Περιγραφή
συσκευής
Σύνδεση
εύκαμπτου
σωλήνα
αναρρόφησης
Διακόπτης
συσκευής
(
ΟΝ
/
Ο
FF)
(
χωρίς
ενσωματωμένη
πρίζα
)
Διακόπτης
συσκευής
(
ΟΝ
/
Ο
FF)
(
με
ενσωματωμένη
πρίζα
)
Πρίζα
ηλεκτρικών
συσκευών
Λαβή
μεταφοράς
Άγκιστρο
καλωδίου
Σύνδεση
εμφύσησης
αέρα
62
EL
Образец
Мануал подходит для устройств