SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 79 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 79 из 162
– 7
±
VESZÉLY
Közvetlenül fenyeget
ő
veszély-
re való figyelmeztetés, amely
súlyos testi sérüléshez vagy ha-
lálhoz vezet.
²
FIGYELMEZTETÉS
Lehetséges veszélyes helyzetre
való figyelmeztetés, amely sú-
lyos testi sérüléshez vagy halál-
hoz vezethet.
²
VIGYÁZAT
Figyelmeztetés esetlegesen ve-
szélyes helyzetre, amely kön-
ny
ű
sérüléshez vezethet.
FIGYELEM
Lehetséges veszélyes helyzetre
való figyelmeztetés, amely
anyagi kárhoz vezethet.
Az ábrákat lásd a kihajtható oldalon!
Jelen üzemeltetési útmutató az els
ő
borítón felsorolt többcélú porszívókat
írja le.
Az ábrák a teljes felszereltséget mutatják, a felsze-
reltség és a szállított tartozékok kivitelt
ő
l függ
ő
en
eltérhetnek.
Ellen
ő
rizze kicsomagoláskor a csomag tartalmának tel-
jességét és sértetlenségét. Szállítás közben keletkezett
sérülés esetén értesítse az eladót.
tartalmazza a szállítási terjedelem
lehetséges tartozék
Ábra
A szívócs
ő
csatlakoztatásához porszívózás ese-
tén.
Ábra
I. állás
: Szívás vagy fújás.
0. állás
: A készülék ki van kapcsolva.
Ábra
I. állás
: Szívás vagy fújás.
II. állás
: Automatikus leszívás csatlakoztatott
elektromos szerszámmal
0. állás
: A készülék és a csatlakoztatott elektromos
szerszámok ki vannak kapcsolva
Megjegyzés
: Vegye figyelembe a maximális csatlako-
zási teljesítményt (lásd a „M
ű
szaki adatok“ fejezetet).
Ábra
Elektromos szerszám csatlakoztatásához.
A készülék hordozásánál vagy a készülékfej levé-
telekor a kioldás után.
Ábra
A hálózati csatlakozókábel tárolására.
Ábra
Helyezze a szívótöml
ő
t a fújócsatlakozásba, ezzel
aktiválja a fújás funkciót .
Ábra
Kinyitáshoz húzza ki, lezáráshoz tolja be,
Ábra
A padlófej leállításához munka megszakítása ese-
tén.
Ábra
A tartozéktartó szívócsövek és szívófejek tárolását
teszi lehet
ő
vé a készüléken.
Ábra
A kormánygörg
ő
k a szállításkor a tartályban talál-
hatók, üzembevétel el
ő
tt ezeket fel kell szerelni.
Megjegyzés
: Nedves porszívózás esetén nem szabad
porzsákot behelyezni!
Ábra
Ajánlás
: Finom por felszívása esetén helyezzen
be porzsákot.
Ábra
A patronsz
ű
r
ő
t mindig be kell helyezni, neves por-
szívózás és száraz porszívózás esetén is.
Megjegyzés
: A nedves patronsz
ű
r
ő
t hagyja megszá-
radni miel
ő
tt száraz porszívózást végezne.
Veszély fokozatok
Készülék leírása
Szívótöml
ő
-csatlakozó
Készülék (BE/KI)
(beépített dugalj nélkül)
Készülék (BE/KI)
(beépített dugaljjal)
Készülék hálózati dugalj
Fogantyú
Kábel tartó
Kifúvás csatlakozója
Tartály zár
Parkolóállás
Tartozék tartó
Kormánygörg
ő
Porzsák
Patron sz
ű
r
ő
79
HU
Образец
Мануал подходит для устройств