SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 80 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 80 из 162
– 8
Ábra
A szívócsövet nyomja készüléken a csatlakozóba,
bepattan.
Kivételnél nagyujjal nyomja meg a rögzít
ő
pecket,
és húzza ki a szívócsövet.
Megjegyzés:
A tartozékokat, mint pl. szívókefe (opcio-
nális) közvetlenül az összeköt
ő
darabra lehet feltenni,
és így a szívótöml
ő
vel összekötni.
Kényelmes munkához sz
ű
k helyen is.
A levehet
ő
fogantyút igény szerint a tartozék és a szívó-
töml
ő
közé lehet felhelyezni.
Lásd a 14. pozíciót
Ajánlás:
Padló szívásához a fogantyút helyezze a szí-
vótöml
ő
re.
Ábra
Kösse össze a fogantyút a szívótöml
ő
vel, kattintsa
be a helyére.
Ábra
A fogantyú szívótöml
ő
r
ő
l való levételénél nagyujjal
nyomja meg a rögzít
ő
pecket, és húzza le a fogantyút.
Megjegyzés:
A fogantyú levétele által a tartozékokat közvet-
lenül a szívótöml
ő
re is fel lehet helyezni.
Ajánlás:
Padló szívásához a fogantyút helyezze a szí-
vótöml
ő
re.
Lásd a 13. pozíciót
Ábra
Rakja össze a két szívócsövet és kösse össze a fo-
gantyúval.
Sarkokhoz, fugákhoz, f
ű
t
ő
testekhez és nehezen
elérhet
ő
területekhez.
Ábra
Csak egy betéttel rendelkez
ő
készülékek esetén:
Megjegyzés:
Száraz szennyez
ő
dés vagy víz pad-
lóról felszívása esetén - mindig a padlófejbe helye-
zett betéttel (kefecsík és gumiél) dolgozzon.
Két betéttel rendelkez
ő
készülékek esetén:
Száraz szennyez
ő
dés padlóról felszívása esetén,
a két kefecsíkkal ellátott betétet kapcsolja a padló-
fejre.
Víz padlóról felszívása esetén a két gumiéllel ellá-
tott betétet kapcsolja a padlófejre.
Ábra
A szívótöml
ő
összekötése elektromos szerszámmal
.
Az adaptert szükség esetén késsel igazítsa az
elektromos szerszám csatlakozójának átmér
ő
jé-
hez.
FIGYELEM
Mindig behelyezett patronsz
ű
r
ő
vel dolgozzon, csakúgy
a nedves, mint a száraz porszívózásnál!
Ábra
Üzembevétel el
ő
tt szerelje fel a mellékelt különálló
alkatrészeket.
Ábra
Csatlakoztassa a tartozékot.
Ábra
Dugja be a hálózati csatlakozót.
Ábra
Kapcsolja be a készüléket.
FIGYELEM
Használat el
ő
tt ellen
ő
rizze, hogy nem rongálódott-e
meg a sz
ű
r
ő
és szükség esetén cserélje ki.
Csak száraz patronsz
ű
r
ő
vel dolgozzon!
Ábra
Ajánlás
: Finom por felszívása esetén helyezzen
be porzsákot.
A porzsák töltési szintje a felszívandó szennyez
ő
-
dést
ő
l függ.
Finom por, homok stb. esetén... a porzsákot gyak-
rabban ki kell cserélni.
A behelyezett porzsákok kiszakadhatnak, ezért
id
ő
ben cserélje ki a porzsákot!
FIGYELEM
Hideg hamu felszívását csak porleválasztóval szabad
végezni.
Megrendelési szám, Basic kivitel: 2.863-139.0, Premi-
um kivitel: 2.863-161.0.
Nedvesség vagy nyirkosság felszívásánál ügyeljen
a megfelel
ő
padlófej betétre és az annak megfelel
ő
tartozékot csatlakoztassa.
FIGYELEM
Ne használjon porzsákot!
Megjegyzés:
Ha a tartály megtelik, akkor az úszó lezár-
ja a szívónyílást és a készülék megnövelt fordulatszám-
mal dolgozik. Azonnal kapcsolja ki a készüléket és ürít-
se ki a tartályt.
Ábra
Az adaptert szükség esetén késsel igazítsa az
elektromos szerszám csatlakozójának átmér
ő
jé-
hez.
Az adaptert a szívótöml
ő
fogantyújára kell felhe-
lyezni, és az elektromos szerszám csatlakozójával
kell összekapcsolni.
Dugja be az elektromos szerszám hálózati dugóját
a porszívóba.
Ábra
Állítsa a porszívót
II. állásra
és kezdje el a munkát.
Szívótöml
ő
összeköt
ő
darabbal
Levehet
ő
fogantyú
Szívócsövek 2 x 0,5 m
Réstisztító fej
Padlófej
(betétekkel)
Adapter
Használat
Üzembevétel el
ő
tt
Üzembevétel
Száraz porszívózás
Megjegyzések a porzsákhoz
Nedves porszívózás
Munka elektromos szerszámokkal
80
HU
Образец
Мануал подходит для устройств