SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 81 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 81 из 162
– 9
Megjegyzés:
Amint az elektromos szerszámot bekap-
csolja, a szívóturbina 0,5 másodperces késleltetéssel
beindul. Ha az elektromos szerszámot kikapcsolja, ak-
kor a szívóturbina még kb. 5 másodpercig tovább forog,
hogy a maradék szennyet a szívócs
ő
b
ő
l beszívja.
Nehezen hozzáférhet
ő
helyek tisztításához, vagy olyan
helyen, ahol nem lehet porszívózni, pl. lombot a kavics-
ágyból.
Ábra
Helyezze a szívótöml
ő
t a fújócsatlakozásba, ezzel
aktiválja a fújás funkciót .
A készüléket ki kell kapcsolni.
Ábra
A padlófejet a parkoló állásba beakasztani.
Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati
csatlakozó dugót.
Ábra
Vegye le a készülékfejet, és ürítse ki a tartályt.
Ábra
A hálózati csatlakozóvezetéket és a tartozékokat
tárolja a készüléken. A készüléket száraz helyiség-
ben kell tárolni.
A m
ű
anyagból készült készüléket és tartozékré-
szeket a kereskedelemben kapható m
ű
anyagtisztí-
tóval kell ápolni.
A tartályt és a tartozékokat szükség esetén vízzel
öblítse ki és a további használat el
ő
tt szárítsa meg.
Ábra
A patronsz
ű
r
ő
t szükség esetén folyóvíz alatt tisztít-
sa; ne dörzsölje vagy kefélje le. Behelyezés el
ő
tt
hagyja teljesen megszáradni.
Ha a készülék szívóteljesítménye alábbhagy, akkor ké-
rem ellen
ő
rizze a következ
ő
pontokat.
Tartozékok, szívótöml
ő
vagy szívócs
ő
el van zá-
ródva, az elzáródást egy pálcával távolítsa el.
Ábra
A porzsák megtelt, helyezzen be új porzsákot.
Ábra
A patronsz
ű
r
ő
szennyez
ő
dött, rázza le a patron-
sz
ű
r
ő
t, és amennyiben szükséges folyóvíz alatt
tisztítsa ki.
Cserélje ki a megrongálódott patronsz
ű
r
ő
t.
A m
ű
szaki adatok a IV. oldalon találhatók, az ott hasz-
nált szimbólumok magyarázata után.
A m
ű
szaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!
Kifúvás funkció
A használat megszakítása
Az üzemeltetés befejezése
A tartályt ürítse ki
A készülék tárolása
Ápolás és karbantartás
Segítség üzemzavar esetén
Csökken
ő
szívóteljesítmény
M
ű
szaki adatok
Feszültség
Teljesítmény P
névl
A készülék dugalj max. csatlakozási tel-
jesítménye
Hálózati biztosító (lomha)
Tartály térfogata
Vízfelvétel fogantyúval
Vízfelvétel padlófejjel
Hálózati kábel
Hangnyomás szint (EN 60704-2-1)
Tartozékok nélküli súly
81
HU
Образец
Мануал подходит для устройств