SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 91 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 91 из 162
– 9
Izklopite napravo in izvlecite elektri
č
ni vti
č
iz omre-
žne vti
č
nice.
Slika
Snemite glavo naprave in spraznite zbiralnik.
Slika
Omrežni priklju
č
ni kabel in pribor pospravite na na-
pravo. Stroj hranite v suhih prostorih.
Napravo in plasti
č
ni pribor
č
istite z obi
č
ajnim
č
isti-
lom za plastiko.
Posodo in pribor po potrebi splaknite z vodo in pred
nadaljnjo uporabo osušite.
Slika
Patronski filter po potrebi o
č
istite le pod teko
č
o vo-
do; ne drgnite ali krta
č
ite. Pred vgradnjo pustite, da
se popolnoma posuši.
Č
e se sesalna mo
č
naprave zmanjša, preverite slede
č
e
to
č
ke.
Pribor, gibka sesalna cev ali sesalne cevi so zama-
šene, odmašite jih s palico.
Slika
Filtrska vre
č
ka je polna, stavite novo filtrsko vre
č
ko.
Slika
Patronski filter je umazan, otepite patronski filer in
ga po potrebi o
č
istite pod teko
č
o vodo.
Zamenjajte poškodovani patronski filter.
Tehni
č
ni podatki se nahajajo na strani IV. Sledi razlaga
tan uporabljenih simbolov.
Pridržana pravica do tehni
č
nih sprememb!
Zaklju
č
ek delovanja
Praznjenje posode
Shranjevanje naprave
Nega in vzdrževanje
Pomo
č
pri motnjah
Upadajo
č
a sesalna mo
č
Tehni
č
ni podatki
Napetost
Mo
č
P
nazivna
Max. priklju
č
na mo
č
vti
č
nice naprave
Omrežna varovalka (inertna)
Prostornina posode
Pobiranje vode z ro
č
ajem
Pobiranje vode s talno šobo
Omrežni kabel
Nivo hrupa (EN 60704-2-1)
Teža (brez pribora)
91
SL
Образец
Мануал подходит для устройств