SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 95 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 95 из 162
– 8
Rysunek
W celu otwarcia, pociągnąć na zewnątrz, w celu
zaryglowania, docisnąć do wewnątrz.
Rysunek
Do odstawiania dyszy do podłóg podczas krótkich
przerw w pracy.
Rysunek
Schowek na akcesoria umożliwia przechowywanie
rur i dysz ssących przy urządzeniu.
Rysunek
Kółka skrętne są umieszczone przy dostawie w
zbiorniku; przed uruchomieniem należy je zamon-
tować.
Wskazówka
: Do odkurzania na mokro nie można uży-
wać worka filtracyjnego!
Rysunek
Zalecenie
: Worek filtracyjny używany jest do odku-
rzania drobnego pyłu.
Rysunek
Nabój filtracyjny musi być używany zawsze, zarów-
no przy odkurzaniu na mokro jak i na sucho.
Wskazówka
: Przed ponownym użyciem mokrego na-
boju filtracyjnego do odkurzania na sucho, należy go
wysuszyć.
Rysunek
Wsunąć wężyk do zasysania do urządzenia, aż do
jego zazębienia.
W celu jego wyjęcia nacisnąć zatrzask kciukiem i
wyjąć wężyk do zasysania.
Wskazówka:
Akcesoria, np. szczotki ssawne (opcja)
można nałożyć bezpośrednio na element łączący i tym
samym połączyć z wężykiem do zasysania.
Do wygodnej pracy również na wąskiej przestrzeni.
Zdejmowaną rękojeść można w razie potrzeby umieścić
pomiędzy akcesoriami a wężykiem do zasysania.
Patrz pozycja 14.
Zalecenie:
Do odkurzania podłogi nałożyć rękojeść na
wężyk do zasysania.
Rysunek
Połączyć rękojeść z wężykiem do zasysania, aż
zaskoczy.
Rysunek
W celu zdjęcia rękojeści z wężyka do zasysania,
nacisnąć zatrzask kciukiem i zdjąć rękojeść.
Wskazówka:
Po zdjęciu rękojeści akcesoria można na-
łożyć również bezpośrednio na wężyk do zasysania.
Zalecenie:
Do odkurzania podłogi nałożyć rękojeść na
wężyk do zasysania.
Patrz pozycja 13.
Rysunek
Złożyć ze sobą obydwie rury ssące i połączyć je z
rękojeścią.
Do krawędzi, szczelin, grzejników i ciężko dostęp-
nych obszarów.
Rysunek
W urządzeniach z tylko jednym zastosowaniem:
Wskazówka:
Do odkurzania podłogi z suchymi za-
nieczyszczeniami lub przy użyciu wody - zawsze
używać dyszy podłogowej (lista szczotkowa i ścią-
gacz).
W urządzeniach z dwoma zastosowaniami:
Do odkurzania podłogi z suchymi zanieczyszcze-
niami, zastosowanie z dwoma paskami szczotko-
wymi podłączonymi do dyszy podłogowej.
Do zasysania wody z podłogi, zastosowanie z dwo-
ma ściągaczami podłączonymi do dyszy podłogo-
wej.
Rysunek
Do połączenia wężyka do zasysania z narzędziem
elektrycznym
.
W razie potrzeby dopasować przejściówkę przy
użyciu noża do średnicy złącza narzędzia elek-
trycznego.
UWAGA
Pracowa
ć
zawsze z za
ł
o
ż
onym wk
ł
adem filtracyjnym,
zarówno podczas odkurzania na mokro, jak i na sucho!
Rysunek
Przed uruchomieniem zamontować luźno dołączo-
ne części do urządzenia.
Klamra pojemnika
Pozycja parkowania
Schowek na akcesoria
Kółko skrętne
Worek filtracyjny
Nabój filtrujący
Wężyk do zasysania z elementem łączącym
Zdejmowana rękojeść
Rury ssące 2 x 0,5 m
Ssawka szczelinowa
Ssawka podłogowa
(z wkładami)
Przejściówka
Obsługa
Przed uruchomieniem
95
PL
Образец
Мануал подходит для устройств