DEX DHM-900 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 5 из 16)

Языки: Русский
Страницы:16
Описание:Миксер
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 5 из 16
5
ЗАгАЛьНІ ВКАЗІВКИ ПО ТЕхНІЦІ бЕЗПЕКИ
• Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію з
експлуатації, і збережіть її. Користуйтеся приладом тільки приватним чином
і за призначенням. Прилад не призначений для комерційного використання.
Не користуйтеся приладом під відкритим небом. Захищайте прилад від спеки,
прямих сонячних променів, вологості (ні в якому разі не занурюйте його у
воду) і ударів об гострі кути. Не торкайтеся до приладу вологими руками.
Якщо прилад намок, негайно
вийміть вилку з розетки. Не торкайтеся до
мокрих місць.
• Після експлуатації, монтажі приладдя, чищенні або поломки приладу завжди
виймайте вилку з розетки (тягніть за штепсель, а не за кабель).
• Не залишайте включені електроприлади без нагляду. Якщо виникне
необхідність відлучитися, то вимкніть електроприлад або вийміть вилку з
розетки (тягніть за штепсель, а не за кабель).
• Для захисту дітей від поразок електрострумом, стежте за тим, щоб кабель не
висів де попало і діти не мали доступу до приладу.
• Регулярно оглядайте прилад і кабель на предмет можливих пошкоджень. Ні в
якому разі не включайте прилад, що має пошкодження.
• Ні в якому разі не ремонтуйте прилад самостійно, а звертайтеся в такому разі
за допомогою до фахівця, який має відповідний допуск. З міркувань безпеки,
заміна мережевого шнура допускається тільки через сервісну майстерню або
відповідного кваліфікованого фахівця.
• Використовуйте тільки оригінальні запчастини.
• Будь ласка, дотримуйтесь нижченаведених “Спеціальні вказівки по техніці
безпеки ...”.
СПЕЦІАЛьНІ ВКАЗІВКИ ПО ТЕхНІЦІ бЕЗПЕКИ
• Перед зміною приладдя Вимкніть прилад і від’єднайте його від мережі.
• Не торкайтеся до рухомих частин під час роботи.
• Забороняється піднімати або переносити прилад під час його роботи
(для моделі DHM-960), спочатку вимкніть його і вийміть мережеву вилку.
Переносіть прилад тільки двома руками!
• Чистіть прилад як це описано в розділі “Очищення та догляд”.
ПЕРЕд ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІї
1. Витягніть прилад з упаковки.
2. Перед установкою насадок або бази переконайтеся, що прилад відключений
від мережі живлення і перемикач швидкостей встановлений у позиції «0».
±. Підніміть базу вверх, натиснувши кнопку для нахилу міксера (тільки для
моделі DHM-960).
4. Встановіть вінчики для збивання або вінчики для замісу у відповідні отвори
в міксері. Встановіть ручний міксер на базу, натиснувши кнопку зняття /
установки міксера на базі (тільки для моделі DHM-960).
Образец
Мануал подходит для устройств