DEX DICM-100 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 9 из 24)

Языки: Русский
Страницы:24
Описание:Мороженица
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 9 из 24
9
10.
По закінчення заданого робочого інтервалу,
лунає
звуковий
сигнал
тривалістю
²0
секунд. Натисніть кнопку міксера ON / OFF
(1), щоб вимкнути міксера.
Коментар
Міксер вимикається автоматично.
Увага!
Перед витяганням міксера, переконайтеся,
що перемикач міксера ON / OFF знаходить-
ся в положенні OFF.
Увага:
Якщо консистенція отриманого морозива занадто тверда для лопаті і
двигуна, починається обертання лопаті в зворотньому напрямку.
Негайно вимкніть міксер (1), щоб зняти навантаження з міксера
і двигуна! В такому випадку, при виході пристрою з ладу, пристрій
гарантійному ремонту не підлягає!
11.
Для діставання приготованого морозива
з пристрою, утримуючи кнопку (8), зніміть
корпус приводу (±), повернувши його проти
годинникової
стрілки.
Підніміть
привід.
Лопать (5) залишається в резервуарі.
1±.
Вийміть резервуар (6).
Образец
Мануал подходит для устройств