DEX DKS 30 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 3 из 12)

Языки: Русский
Страницы:12
Описание:Электроножеточка
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 3 из 12
±
Дякуємо Вам за те, що Ви при-
дбали електроножеточку DEX, ми
сподіваємося, що якість її роботи
принесе Вам задоволення. Перед
використанням
приладу
уважно
ознайомтеся з даною інструкцією.
РОБОТА З ПРИЛАДОМ
• Два ступені заточування ножів для
досягнення професійних результатів в
домашніх умовах;
• Ножеточка - це швидкий і простий
спосіб заточити кухонні та інші ножі;
• Ніж розташований під оптимальним
кутом для заточування завдяки спе-
ціальним направляючим.
Увага! Щоб уникнути отримання
травм в процесі використання елек-
троножеточки
завжди
дотримуй-
тесь наступних правил:
1. Перед
використанням
приладу
уважно прочитайте інструкцію;
2. Не допускайте попадання вологи на
прилад і не опускайте його у воду та
іншу рідину;
±. Не допускайте потрапляння приладу
в руки дітей;
4. Завжди
вимикайте
ножеточку
з
розетки після використання, перед
чищенням;
5. Не торкайтеся рухомих елементів;
6. Не використовуйте ножеточку, якщо
пошкоджений кабель або будь-який
інший елемент;
7. Ножеточка
придатна
для
вико-
ристання тільки в приміщенні;
8. Використовуйте даний прилад лише
для заточування ножів.
Увага! Ніколи не залишайте без
нагляду працюючий прилад.
Перша ступінь
Повільно проведіть ножем у слоті 1
(див. мал. 1) три рази по черзі, вико-
ристовуючи одну з двох направляючих.
Заточуваний край ножа повинен бути
паралельний столу, за винятком зато-
чення кінчика ножа. При заточуванні
кінчика ножа злегка підніміть вгору
ручку ножа, щоб закруглена ділянка
леза пройшла по направляючій. Коли
проводите лезом по направляючій на
заточку 5 сантиметрів леза витрачайте
приблизно 1 секунду. Наприклад, для
заточування леза довжиною 15 санти-
метрів потрібно витратити приблизно
± секунди для кожного проводу леза по
направляючій.
Мал. 1
UA
Образец
Мануал подходит для устройств