DEX DKS 30 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 4 из 12)

Языки: Русский
Страницы:12
Описание:Электроножеточка
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 4 из 12
4
Перед початком різання продук-
тів завжди протирайте лезо ножа
вологою тканиною.
Якщо ніж не ріже продукти легко, пов-
торіть першу і другу стадію точіння.
Ножеточка
може
заточувати
ножі зі сталі, сталевих вуглецевих
сплавів або з нержавіючої сталі.
Пристрій призначений для зато-
чування кухонних ножів і більшості
спортивних ножів. Не намагайтеся
заточувати ножиці, зазубрені елек-
тричні ножі.
Відразу після заточування рекомен-
дуємо акуратно, без сильного тиску
провести вістрям леза від ручки до кін-
чика ножа по непотрібної дерев’яній
паличці (підійде край обробної дошки)
або шматочку пластика, щоб зняти
мініатюрні «задирки», що виникли при
заточуванні. Подібні «задирки» будуть
чіплятися за продукт що розрізається
і накопичувати мініатюрні частинки
продукту (особливо щільних продуктів,
таких як сирокопчені і т. д.).
Використання
1. Змочіть присоски внизу пристрою
і встановіть його на плоску стійку
поверхню. Увімкніть кабель живлення в
розетку 220В АС. Штекер можна вклю-
чити в поляризовану розетку тільки
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не використовуйте пальці для
перевірки гостроти заточки леза.
Не вставляйте вістрі ножа верти-
кально в направляючі. Це може
пошкодити ніж і ножеточку. Перед
початком різання продуктів завжди
протирайте лезо ножа вологою тка-
ниною, щоб видалити металевий
пил, що залишилася після заточки.
Обслуговування і очищення
Зовнішню поверхню ножеточкі можна
протирати
вологою
тканиною.
Не
використовуйте хімічні миючі засоби.
Ніколи не занурюйте ножеточку у воду
або іншу рідину. При заточуванні ножів
не застосовуйте ніякого мастила.
Ножеточка внизу має дві спеціальні
ємності для металевого пилу, що утво-
рюється при заточуванні ножів. Періо-
дично спустошуйте ці ємності, зніма-
ючи пластикові пробки на дні пристрою
одним способом. Якщо штекер не вхо-
дить в розетку, переверніть його. Якщо
штекер все одно не входить в розетку,
зверніться до електрика. Переведіть
вимикач живлення в положення вклю-
чено ON.
2. Слоти пристрою позначені циф-
рами:
1
слот
для
заточування,
2 – слот для полірувальної (фінішної)
заточки. При першому використанні
пристрою
для
заточування
Ваших
ножів починайте зі ступеню 1.
UA
Друга ступінь
Повільно проведіть ножем у слоті 2
(див. мал. 2) три рази. Кожен провід
леза по направляючій повинен зай-
мати ± або більше секунди в залежності
від довжини леза. Завершіть процес
полірування швидким проводом леза
(приблизно 1 секунда).
Мал. 2
Образец
Мануал подходит для устройств