DEX DKS 30 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 5 из 12)

Языки: Русский
Страницы:12
Описание:Электроножеточка
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 5 из 12
5
ГАРАНТІЯ
Гарантійний термін на електроноже-
точку - 2 роки.
Електроножеточка призначена тільки
для
побутового
застосування.
Неправильне
використання
або
використання для промислових або
будь-яких інших не побутових цілей
зроблять гарантію недійсною.
Вся продукція обов’язково проходить
випробування перед відправкою спо-
живачу. У разі виявлення несправ-
ності, електроножеточка повинна бути
повернута в місце придбання, або в
авторизований сервісний центр для
ремонту або заміни.
Інші деталі гарантійного обслугову-
вання вказані в гарантійному талоні.
UA
і витрушуючи металевий пил. При зви-
чайному використанні пристрою цю
процедуру потрібно виконувати раз на
рік.
Образец
Мануал подходит для устройств