Philips Daily Collection HR1366/95 скачать инструкцию по эксплуатации

Языки: Русский
Страницы:2
Описание:Ручной блендер
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 1 из 2
4222.002.6757.1
www.philips.com
u
ҚазаҚша
ЖАлпы сипАттАмА (Cурет 1)
A
Нормалы жылдамдық түймесі
B
«Турбо» режимінің түймесі
C
Мотор бөлшегі
D
Блендер
E
Көпсіткіштің байланыстырып тұратын муфтасы
F
Көпсіткіш
G
Ұсақтағыштың байланыстырып тұратын муфтасы
H
Ұсақтағыштың кескіш блогы
I
Ұсақтағыштың тостағаншасы
J
Ыдыс
МАңыЗды
Құралды қолданар алдында осы нұсқауды мұқият оқып шағыңыз, әрі
болашақта қолдануға сақтап қойыңыз.
Құралды қосар алдында, құралда көрсетілген вольтаж, жергілікті
қамтамасыз етілетін волтажбен сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз.
Егер құралдың шанышқысы, сымы немесе құралдың өзі зақымдалған
болса, құралды қолданбаңыз.
Егер тоқ сым зақымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін, оны
тек Philips немесе Philips әкімшілік берген қызмет орталығында
немесе соған тәріздес деңгейі бар маман ғана ауыстыруы тиіс.
Құралды жинар, бөлшектер, тазалар, немесе кез келген бөлшектерін
сәйкестендірер кезде, міндетті түрде оны тоқ сымынан
ажыратыңыз.
Электрқозғалтқыштың блогын суға немесе басқа да сұйықтыққа
батыруға, сондай-ақ бұл блокты ағынды судың астында жууға
болмайды. Электрқозғалтқыштың блогын тазалау үшін ылғал
шүберекті пайдаланыңыз.
Құралды қадағалаусыз жұмыс жасатуға болмайды.
Бұл құралмен, егер осы құралды қолдану жөнінде олардың
қауіпсіздігіне жауапты адамнан нұсқау алған болмаса немесе оның
қадағалауымен қолданып жатпаған болса, физикалық сезімталдығы
төмен немесе ақылы кем адамдар, немесе білімі мен тәжірибесі аз
адамдар (жас балаларды да қоса) қолдануына болмайды.
Құралмен ойнамас үшін, балаларды қадағалаусыз қалдыруға
болмайды.
Балалар бұл электр аспабын ата-аналарының қадағалауымен ғана
пайдалана алады.
Бұл құрал тек үйде қолдануға жасалған.
Блендерді ингредиенттермен толтырған кезде, кестеде көрсетілген
нормадан аспау керек, сондай-ақ дайындау уақытын да сақтау
қажет.
Пышақтың өткір жүзіне тиіп кетпеңіз, әсіресе аспап электр жүйесіне
қосулы тұрған кезде. Жүзі өте өткір!
Пышақ тоқтап қалған жағдайда, пышаққа тұрып қалған
ингредиенттерді алмас бұрын, аспапты жүйеден ажыратыңыз.
Егер сіз қатты немесе ауыр өнімдерді шайқап немесе турап жатқан
болсаңыз, қол блендерін 60 секундтан артық үздіксіз жұмыс
жасатпаңыз. Осындай 60 секундтық жұмыстан соң, ары қарай
жалғастырар алдында құралды дұрыстап суытып алыңыз. Осы
нұсқауда берілген рецептердің ешқайсысында ауыр немесе қатты
өнімдеріне жататын ингредиенттер жоқ.
Шу деңгейі: Lc = 82 dB [A]
ЭлектромАгниттік өріс (ЭМӨ)
Осы Philips құралы Электромагниттік өріске (ЭМӨ) байланысты барлық
стандарттарға сәйкес келеді. Бар ғылыми дәлелдерді негізге ала отырып,
нұсқауларға сәйкес дұрыс пайдалана отырып аспапты пайдалануға
болады.
алғАШқы рет қолдАнАр АлдындА
Құралды алғашқы рет қолданар алдында, тамақпен байланысқа түсетін
бөлшектерін жақсылап тазалаңыз («Тазалау» тармаған қараңыз).
ҚолдАнуғА дАйындық
1
Ыстық ингредиенттерді турар немесе шайқауышқа құйяр алдында
суытып алыңыз (максималды температура 80°C).
2
Өнімдердің ірі түйірлерін шамамен үлкендігі 2 см етіп тураңыз,
сонан соң оларды өңдеуге кірісіңіз.
3
Құралды электр жүйесінің розеткасына қосар алдында, оның
дұрыс жиналғандығына көз жеткізіңіз.
ҚұрАлды қолдАну
Қол миксері
Блендердің қызметі:
сүт өнімдері, соустар, жеміс-жидек шырындары, сорпа, сусындар,
коктейльдер сияқты сұйықтықтарды араластыру.
құймаққа арналған сұйық қамырды немесе майонезді дайындау үшін
жұмсақ ингредиенттерді араластыру.
мысалы, балалар тағамына арналған қайнатылған өнімдерден пюре
дайындау.
1
Блендерді электрқозғалтқыштың блогына жалғаңыз («сырт
еткенше») (Cурет 2).
2
Саптаманы пышағымен бірге ингредиентке толық
батырыңыз (Cурет 3).
3
Құралды қосу үшін, нормалы жылдамдық түймесін немесе турбо
түймесін басыңыз.
4
Ингредиенттерді шайқау үшін, құралды жоғары төмен және
айналмалы етіп қозғалтыңыз. (Cурет 4)
ҰсАқтАғыШ
Ұсақтағыш жаңғақ, ет, пияз, қатты ірімшік, пияз, қатты ірімшіктерді, суға
пісірілген жұмыртқа, сарымсақ, шөп-шалам, кептірілген нан және т.б.
ингредиенттерді майдалауға арналған.
Алмас бөлігін ұстағанда абай болыңыз, себебі алмастар өте өткір. Ал
алмас бөлігін кесуші бөліктен алып жатқанда, кесуші табақты босатып
жатқанда және тазалап жатқанда одан да бетер абай болыңыз.
1
Пышақ блогын ұсақтағыш тостағаншаға орнатыңыз (Cурет 5).
2
Ұсақтағыш тостағаншаға ингредиенттерді салыңыз.
3
Байланыстырып тұратын муфтаны ұсақтағыш тостағаншаға
орналастырыңыз (Cурет 6).
4
Электрқозғалтқыш бөлікті кесуші табаққа бекітіңіз («сырт» ете
түседі) (Cурет 7).
5
Құралды қосу үшін, нормалы жылдамдық түймесін немесе турбо
түймесін басыңыз.
Егер ингредиенттер кескіш табақтың қабырғасына жабысып қалса,
күрекшемен оларды босатыңыз, немесе сұйықтық құйыңыз.
Етті турап болған соң міндетті түрде құралды сутып алыңыз.
КөпсіткіШ
Көпсіткіш кілегейді, жұмыртқаның ағын, десертті және т.б. көпсітуге
арналған.
1
Көпсіткішті байланыстырып тұратын муфтаға жалғаңыз (Cурет 8).
2
Байланыстырушы бөлікті электроқозғалтқыш бөлігіне қосыңыз
(‘сырт’ ете түседі) (Cурет 9).
3
Ингредиенттерді жұмысшы сыйымдылыққа салыңыз.
Кеңес: Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін үлкен тостағандарды
пайдаланыңыз.
4
Шайқаушыны толығымен ингредиенттерге батырыңыз. Шашырап
кетпес үшін, алдымен нормалы жылдамдықта бастаңыз (Cурет 10).
5
Шамамен 1 минуттан соң турбо жылдамдығын қосуыңызға
болады.
ТАЗАлАу
Көпсіткіштің электрқозғалтқыш блогы мен байланыстырып тұратын
муфтасын суға батырмаңыз.
1
Тазалар алдында, электр аспабын өшіріп, бөлшектерді шығарып
алыңыз.
2
Электрқозғалтқыш блогын және байланыстырып тұратын
муфтаны ылғал шүберекпен сүртіңіз.
3
Өлшеуіш стаканды, ұсақтауға арналған тостағаншаны, пышақ
блогын, байланыстырып тұратын муфтаны және байланыстырып
тұратын муфтасыз көпсіткішті ыдыс жуатын машинада немесе
ыдыс жуатын сұйықтықты пайдаланып жылы сумен жуыңыз.
Тазалар алдында кесуші ыдыстағы резеңке сақинасын алып тастаңыз
деп кеңес береміз.
Есте сақтаңыз:Блендердің пышақ бөлігін және шайқаушысын қозғаушы
бөлікке орнатулы қалпында тазалай беруіңізге болады. Ол үшін, блендер
бөлігін немесе шайқаушыны ыстық суға батырып, біраз тазалағыш
сұйықтық қосып, құралды кішкене жұмыс жасатыңыз.
ҚұрАл-сАймАндАр
HR1366 түрі үшін, сіз мини-шапқышты өзіңіздің Philips диллеріңізден
қосымша бөлшек реітнде тапсырыс жасап алуыңызға болады.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ҚорШАғАн АйнАлА
Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті үй
қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл құралды
арнайы жинап алатын жерге қайта өңдеу мақсатына өткізіңіз. Сонда
сіз қоршаған айналаны сақтауға себіңізді тигізесіз (Cурет 11).
Кепілдік және қыЗмет
Егер сізге ақпарат керек болса, немесе сізде ойландырған мәселе
болса, Philips’тің интернет бетіндегі
www.philips.com
веб-сайтына
келіңіз, немесе өзіңіздің еліңіздегі Philips Тұтынушылар Орталығына
телефон шалсаңыз болады (оның нөмірін сіз дүние жүзі бойынша
берілетін кепілдік кітапшасынан табасыз). Сіздің еліңізде Тұтынушылар
Қамқорлық Орталығы жоқ болған жағдайда өзіңіздің жергілікті Philips
дилеріне арызданыңыз немесе Philips’тің Үйге арналған құралдар қызмет
департаменті және Жеке Қамқор BV бөліміне арызданыңыз.
Блендерді ингредиенттермен толтыру нормАсы және
дАйындАу уАқыты
Ингредиенттер
Блендерді толтыру
нормасы
Уақыты
Көкөністер мен жеміс-
жидектер
100-200 г
60 секунд
Балалар тағамы, сорпа мен
соустар
100-400 мл
60 секунд
Сұйық қамыр
100-500 мл
60 секунд
Коктейльдер мен сусындар
100-1000 мл
60 секунд
Блендерді ингредиенттермен толтыру нормАсы және
дАйындАу уАқыты
Ингредиенттер
Ұсақтағышты толтыру
нормасы
Уақыты
Пісірілген жұмыртқа
2 дана
4 x 1сек.
Кебу нан
80 г.
30 сек.
Қара шоколад
100 г.
20 сек.
Сарымсақ
50 г.
5 x 1сек.
Пияз
200 г.
5 x 1сек.
Ет пен балық
200 г.
10 сек.
Шөп-шалам
30 г.
10 сек.
Ірімшік
200 г.
20 сек.
Жаңғақтар
200 г.
30 сек.
Блендерді ингредиенттермен толтыру нормАсы және
дАйындАу уАқыты
Ингредиенттер
Көпсіткішті толтыру
нормасы
Уақыты
Кілегей
250 мл
70-90 сек.
Жұмыртқаның ағы
4 жұмыртқа
120 сек.
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HR1366
РУССКИЙ
Общее описАние (Рис. 1)
A
Кнопка установки обычного скоростного режима
B
Кнопка установки турборежима
C
Блок электродвигателя
D
Насадка для смешивания
E
Блок присоединения сбивалки
F
Сбивалка
G
Соединительное устройство измельчителя
H
Ножевой блок измельчителя
I
Чаша измельчителя
J
Стакан
ВнимАние
До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь
с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего
использования в качестве справочного материала.
Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём
номинальное напряжение соответствует напряжению местной
электросети.
Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур, сетевая вилка или
другие детали повреждены.
В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить.
Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте
шнур в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном
центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной
квалификации.
Перед сборкой, разборкой, или регулировкой деталей обязательно
отключите прибор от сети электропитания.
Запрещается погружать мотор в воду или другие жидкости, а
также мыть его под струёй воды. Для очистки мотора пользуйтесь
влажной салфеткой.
Запрещается оставлять включенный прибор без присмотра.
Данный прибор не предназначен для использования лицами
(включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной
системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а
так же лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев
контроля или инструктирования по вопросам использования
прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Не разрешайте детям пользоваться прибором без присмотра.
Прибор предназначен только для домашнего использования.
Количество обрабатываемых продуктов и время работы прибора
не должно превышать значения, указанные в таблице.
Избегайте прикосновения к лезвиям ножа, особенно, когда прибор
подключен к сети электропитания. Лезвия очень острые!
В случае заедания ножевого блока отключите прибор от сети
прежде чем удалить продукты, препятствующие движению лезвий.
Не включайте ручной блендер больше чем на 60 секунд при работе
с большой нагрузкой. После 60 секунд работы, дайте прибору как
следует остыть, прежде чем продолжить. Ни один из рецептов,
приведенных в этой инструкции, не предусматривает чрезмерной
нагрузки для блендера.
Уровень шума: Lc = 82 дБ(A)
ЭлектромАгнитные поля (ЭМП)
Данное устройство Philips соответствует стандартам по
электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно
инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение
устройства безопасно в соответствии с современными научными
данными.
Перед первым испольЗовАнием
Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все
детали, которые будут контактировать с пищевыми продуктами (см.
главу “Очистка”).
ПодготовкА приборА к рАботе
1
Перед тем как измельчить или поместить горячие продукты в
стакан, дайте им остыть (максимальная температура продуктов
80°C).
2
Перед обработкой в блендере нарежьте крупные продукты
небольшими кусочками (около 2 см).
3
Прежде чем подключить прибор к сети электропитания
проверьте правильность сборки.
ИспольЗовАние приборА
Ручной блендер
Назначение блендера:
перемешивание жидкостей, таких как молочные продукты, соусы,
фруктовые соки, супы, напитки, коктейли;
перемешивание мягких продуктов, таких как жидкое тесто или
майонез;
приготовление пюре из термически обработанных продуктов,
например, приготовление детского питания.
1
Подсоедините насадку для смешивания к блоку электродвигателя
(должен прозвучать щелчок) (Рис. 2).
2
Полностью погрузите насадку с ножом в ингредиенты (Рис. 3).
3
Чтобы включить прибор нажмите кнопку обычного скоростного
режима или кнопку турборежима.
4
Для смешивания продуктов медленно перемещайте прибор
вверх и вниз круговыми движениями (Рис. 4).
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ИЗмельчитель
Измельчитель предназначен для измельчения таких продуктов как
орехи, мясо, репчатый лук, твердые сыры, вареные яйца, чеснок, зелень,
сухой хлеб и т.д.
Соблюдайте осторожность при обращении с ножевым блоком,
особенно при извлечении ножевого блока из чаши измельчителя,
выемке продуктов из чаши измельчителя и очистке. Лезвия очень
острые.
1
Поместите ножевой блок в чашу измельчителя (Рис. 5).
2
Поместите продукты в чашу измельчителя.
3
Установите соединительное устройство на чашу
измельчителя (Рис. 6).
4
Прикрепите к чаше измельчителя блок электродвигателя (должен
прозвучать щелчок) (Рис. 7).
5
Чтобы включить прибор нажмите кнопку обычного скоростного
режима или кнопку турборежима.
Если продукты прилипают к стенкам чаши измельчителя, снимите
продукты лопаточкой или добавьте жидкости.
После измельчения мяса обязательно дайте прибору остыть.
СбивАлкА
Венчик предназначен для взбивания сливок, сбивания яичных белков,
приготовления десертов и т.п.
1
Прикрепите сбивалку к соединительному устройству (должен
прозвучать щелчок) (Рис. 8).
2
Прикрепите соединительное устройство к блоку
электродвигателя (должен прозвучать щелчок) (Рис. 9).
3
Поместите ингредиенты в чашу.
Совет. Для достижения лучшего результата используйте большую чашу.
4
Для предотвращения разбрызгивания сбивалку необходимо
полностью погрузить в приготовляемый продукт. Начните работу
с нормальной скоростью (Рис. 10).
5
Перейдите на турборежим примерно через 1 минуту.
ОчисткА
Запрещается погружать блок электродвигателя и сбивалку в воду.
1
Отключите прибор от электросети и отсоедините насадки.
2
Протрите блок электродвигателя и блок присоединения сбивалки
влажной тканью.
3
Вымойте стакан, чашу измельчителя, ножевой блок измельчителя,
соединительное устройство измельчителя и сбивалку без блока
присоединения в посудомоечной машине ли в горячей воде с
добавлением жидкого моющего средства.
Перед очисткой рекомендуется снимать с чаши измельчителя
резиновое кольцо.
Примечание. Лезвия насадки для смешивания и сбивалку можно
очистить не снимая насадку с блока электродвигателя. Для этого
погрузите лезвия или сбивалку в теплую воду с добавлением жидкого
моющего средства и ненадолго включите прибор.
ПринАдлежности
Маленький измельчитель HR1366 можно заказать у продавца Philips в
качестве дополнительной принадлежности.
зАщитА окружАющей среды
После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе
с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить
окружающую среду (Рис. 11).
ГАрАнтия и обслуживАние
Для получения дополнительной информации или в случае
возникновения проблем зайдите на веб-сайт
www.philips.com
или
обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер
телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр
в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую
организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Количество продуктов и время приготовления
Ингредиенты
Количество
продуктов
Время
Овощи и фрукты
100-200 г
60 секунд
Детское питание, супы
и соусы
100-400 мл
60 секунд
Жидкое тесто
100-500 мл
60 секунд
Коктейли и напитки
100-1000 мл
60 секунд
НормА ЗАгруЗки иЗмельчителя ингредиентАми и время приготовления
Ингредиенты
Количество продуктов
Время
Вареные яйца
2 шт.
4 x 1 сек
Сухой хлеб
80 г
30 сек
Тёмный шоколад
100 г
20 сек
Чеснок
50 г
5 x 1 сек
Лук
200 г
5 x 1 сек
Мясо и рыба
200 г
10 сек
Зелень
30 г
10 сек
Сыр
200 г
20 сек
Орехи
200 г
30 сек
НормА ингредиентов для сбивАния и время приготовления
Ингредиенты
Количество продуктов для
сбивания
Время
Сливки
250 мл
70-90 сек
Яичные белки
4 яйца
2 мин
-
-
-
4222.002.6757.1.indd
1
11-01-2007
15:29:29
Образец
Мануал подходит для устройств