Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 12 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 12 из 72
Използвайте дървен или пластмасов прибор (например лопатка), за да извадите изпечените
сандвичи от уреда за сандвичи. Не използвайте метални, остри или абразивни кухненски
прибори.
10
Ако желаете да продължите да правите сандвичи, изчакайте докато зелената
индикаторна лампа за нагряване изгасне, преди да поставите нови сандвичи в тостера.
11
След употреба поставете превключвателя за вкл./изкл. в положение “O” и изключете
уреда от контакта (фиг. 9).
ПочИСтвАНе
Никога не използвайте агресивни или абразивни миещи препарати и материали, тъй като
това поврежда незалепващото покритие на плочите.
Не потапяйте задвижващия блок във вода или друга течност и не го мийте с течаща вода.
1
Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2
Оставете уреда да изстине напълно в отворено положение.
3
Отстранете с парче кухненска хартия излишната мазнина от плочите, преди да ги
миете.
4
Използвайте дървена или пластмасова шпатула, за да отстраните остатъците от храна
(например, втвърдено сирене) от нагревателните плочи.
Не използвайте метални, остри или абразивни прибори.
5
Почистете нагревателните плочи с влажна мека кърпа или гъба (фиг. 10).
6
Почистете външността на уреда с влажна кърпа.
сЪхРАНеНИе
1
Навийте кабела около предназначената за това част (фиг. 11).
2
Съхранявайте уреда в изправено или легнало положение.
ОпАЗвАНе НА оКоЛНАтА СРедА
-
След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните
битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде
рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда (фиг. 12).
гАРАНцИя И СеРвИЗ
Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете
Интернет сайта на Philips на адрес
www.philips.com
или се обърнете към Центъра за
обслужване на потребители на Philips във вашата страна (телефонния му номер ще намерите
в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на
потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.
Български
12
Образец