Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 15 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 15 из 72
ELeKTROmAGNeTIcKá pOLe (EMP)
Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí
(EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho
použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.
Před pRVNím pOUžITím
1
Odstraňte všechny nálepky a otřete povrch přístroje vlhkým hadříkem.
2
Vytáhněte zajišťovací zoubek směrem nahoru (1) a otevřete sendvičovač (2) (Obr. 2).
3
Topné desky vyčistěte vlhkým hadříkem nebo houbou (Obr. 3).
Poznámka: Po prvním použití může přístroj mírně kouřit.To je zcela normální jev.
POUžITí příSTROje
PřípRAVA zApéKANých SeNdVIčů
1
Lehce potřete plochy topných desek malým množstvím másla nebo oleje.
2
Délku kabelu nastavíte tak, že část navinete okolo držáku pro uložení kabelu.
3
Zasuňte síťovou zástrčku do síťové zásuvky a nastavte spínač/vypínač do polohy „I“ (Obr. 4).
,
Červená kontrolka zapnutí se rozsvítí. Kontrolka bude svítit, dokud bude přístroj připojen
k síti (Obr. 5).
,
Zelená kontrolka ohřevu se rozsvítí.
,
Zelená kontrolka ohřevu zhasne, jakmile je přístroj připraven k použití.
4
Zatímco se přístroj ohřívá, připravte sendviče k zapékání.
Poznámka: Pro každý sendvič jsou třeba dva plátky pečiva a vhodná náplň. Další informace získáte
v kapitole „Recepty“.
Poznámka: Lehce potřete máslem ty strany pečiva, které přijdou do styku s topnými deskami, abyste
dosáhli nazlátlého zbarvení sendviče.
Poznámka: Chcete-li dosáhnout optimálního zapečení sendviče, nesmí náplň dosahovat příliš blízko
k okraji pečiva.
5
Otevřete sendvičovač. (Obr. 2)
6
Připravené sendviče položte na spodní topnou desku (Obr. 6).
Poznámka:V případě potřeby lze připravovat i pouze jeden sendvič.
7
Sendvičovač uzavřete opatrným skloněním horní desky na sendvič (1), dokud zajišťovací
zoubek automaticky nezajistí desky (2) (Obr. 7).
Poznámka: Během přípravy se rozsvěcuje a zhasíná zelená kontrolka ohřevu.To signalizuje zapínání a
vypínání topných těles, která neustále udržují správnou teplotu.
8
Po 3 až 4 minutách otevřete sendvičovač a zkontrolujte, zda jsou sendviče již správně
dozlatova opečené.
Poznámka: Doba opékání dozlatova a dosažení křupavé konzistence je závislé na druhu opékaného
pečiva, na druhu náplně a na vaší osobní chuti.
9
Vyjměte sendviče (Obr. 8).
Pro vyjmutí sendvičů z přístroje použijte dřevěné nebo plastové kuchyňské náčiní (například stěrku).
Nepoužívejte žádné kovové, ostré ani abrazivní kuchyňské náčiní.
ČEština
15
Образец