Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 16 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 16 из 72
10
Pokud chcete připravit další sendviče, vyčkejte s jejich vložením, až zelená kontrolka ohřevu
zhasne.
11
Po použití nastavte posuvný spínač/vypínač do polohy „O“ a odpojte přístroj od sítě (Obr. 9).
ČIŠTěNí
Nikdy nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky nebo materiály, neboť poškozují
nepřilnavý povrch desek.
Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani jej neproplachujte pod tekoucí vodou.
1
Přístroj vypněte a odpojte od sítě.
2
Přístroj otevřete a nechte ho zcela vychladnout.
3
Před čištěním topných desek nejprve odstraňte zbytky oleje papírovou utěrkou.
4
Je-li to nutné, odstraňte z topných desek zbytky potravin (například zatuhlý sýr) dřevěnou
nebo plastovou stěrkou.
Nepoužívejte žádné kovové, ostré ani abrazivní náčiní.
5
Topné desky vyčistěte navlhčeným měkkým hadříkem nebo houbou (Obr. 10).
6
Vnější povrch vyčistěte navlhčeným hadříkem.
uSKLAdNěNí
1
Síťovou šňůru naviňte do prostoru pro uložení síťové šňůry (Obr. 11).
2
Skladujte přístroj ve vertikální nebo horizontální poloze.
ŽIVOTNí pROSTředí
-
Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do
sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí (Obr. 12).
ZáRUKA A SeRVIS
Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštivte webovou stránku
společnosti Philips
www.philips.com
nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti
Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se
ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků
Philips.
ČEština
16
Образец