Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 19 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 19 из 72
ENNe eSmAKASUTAmIST
1
Eemaldage kõik kleepsud ja pühkige võieivaröstija korpus niiske lapiga üle.
2
Tõmmake lukustussakk ülespoole (1) ja avage võileivaröster (2) (Jn 2).
3
Puhastage küpsetusplaadid niiske lapi või käsnaga (Jn 3).
Märkus: Esmakordsel kasutamisel võib seade pisut suitseda. See on normaalne.
seAdme KASUTAmINe
röSTITUd VõILeIbAde TeGemINe
1
Määrige küpsetusplaatidele veidi võid või õli.
2
Toitejuhtme pikkust on võimalik reguleerida, kerides ülejäägi ümber juhtmehoidiku.
3
Sisestage toitepistik seinakontakti ning seadke sisse-välja lüliti asendisse „I“ (Jn 4).
,
Punane toide-sees märgutuli hakkab põlema. See märgutuli jääb seniks põlema, kui seade on
elektrivõrguga ühendatud (Jn 5).
,
Roheline kuumenemise märgutuli süttib.
,
Roheline kuumenemise märgutuli kustub, kui seade on kasutusvalmis.
4
Seni kuni röstija soojeneb, pange võileibade kate valmis.
Märkus: Iga võileiva jaoks läheb vaja kahte viilu leiba ja sobivat katet. Ideede saamiseks vt ptk
„Retseptid”.
Märkus: Ühtlaste, kuldpruunide võileibade saamiseks määrige leivaviilude küpsetusplaatidega
kontaktisolevatele külgedele õhuke kiht võid.
Märkus: Katte optimaalseks kinnitumiseks ei tohi seda määrida leivaviilude äärtele liiga lähedale.
5
Avage võileiva röstija. (Jn 2)
6
Pange valmistatavad võileivad alumisele küpsetusplaadile (Jn 6).
Märkus: Soovi korral võite röstida ainult ühte leivaviilu.
7
Võileivaröstri sulgemiseks langetage ülemine küpsetusplaat ettevaatlikult leivaviilule (1), kuni
lukustussakk plaadid automaatselt lukustab (2) (Jn 7).
Märkus: Küpsetamise ajal kuumenemise märgutuli aeg-ajal süttib ja kustub. See tähendab, et
kuumutamiselemente lülitatakse õige temperatuuri hoidmiseks nii sisse kui ka välja.
8
Avage röster 3-4 minuti pärast ja vaadake, kas võileivad on kuldpruunid.
Märkus: Krõbedate ja pruunide võileibade saamiseks vajalik küpsetamise aeg sõltub leivast, kattest ja
isiklikust maitsest.
9
Võtke võileivad röstijast välja (Jn 8).
Kasutage röstitud võileibade röstrist väljavõtmiseks puidust või plastist riistu (nt spaatlit). Ärge
kasutage metallist, teravaid ega abrasiivseid köögiriistu.
10
Kui soovite jätkata võileibade valmistamist, oodake enne uue võileiva röstrisse panemist, kuni
roheline valmisoleku märgutuli kustub.
11
Pärast kasutamist lükake sisse-välja lüliti asendisse „O” ja eemaldage seade
elektrivõrgust (Jn 9).
EEsti
19
Образец