Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 20 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 20 из 72
PUhASTAmINe
Kunagi ärge kasutage söövitavaid või abrasiivseid puhastusvahendeid ja materjale, sest need
võivad kahjustada plaatide külgevõtmatut pinda.
ärge kastke seadet vette või muudesse vedelikesse ega loputage seda kraani all.
1
Lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik seinakontaktist.
2
Avage seade ja laske võileivaröstril täiesti jahtuda.
3
Enne seadme pesemist eemaldage plaatidelt majapidamispaberiga üleliigne õli.
4
Kasutage puidust või plastikust spaatlit külgejäänud toidujäätmete (nt kõvastunud
juustutükikeste) eemaldamiseks küpsetusplaatidelt.
Ärge kasutage metallist, teravaid või abrasiivseid abivahendeid.
5
Küpsetusplaatide puhastamiseks kasutage pehmet lappi või käsna (Jn 10).
6
Puhastage seadme välispinda niiske lapiga.
HOIUSTAmINe
1
Kerige toitejuhe ümber juhtmehoidiku (Jn 11).
2
Hoiustage seade vertikaalses või horisontaalses asendis.
keSKKONd
-
Tööea lõppedes ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ümbertöötlemiseks
ametlikku kogumispunkti viia. See on vajalik keskkonna säästmiseks (Jn 12).
gARANTII jA hOOLdUS
Kui vajate hooldust, teavet või teil on probleem, külastage Philipsi veebisaiti
www.philips.com
või
pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie
riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi kohaliku müügiesindaja poole.
reTSepTId
röSTITUd VõILeIVAd
sINGI, jUUSTU jA ANANASSI VõILeIb
Koostisained:
-
4 saiaviilu
-
2 juustulõiku
-
2 ananassilõiku
-
2 õhukest singiviilu
-
karrit
1
Pange röstija sooja.
2
Pange juust, ananass ja sink kahele saiaviilule.
3
Raputage singile veidi karrit peale ja seejärel katke kahe ülejäänud saiaviiluga.
4
Röstige 3-4 minutit.
Märkus:Täiendavate juhendite saamiseks loe ptk „Seadme kasutamine”.
EEsti
20
Образец