Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 22 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 22 из 72
22
uVOd
Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi
tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.
Pomoću novog kompaktnog tostera za sendviče možete jednostavno pripremiti sve vrste toplih
sendviča.
općI OpIS (sL. 1)
a
Ručke koje se ne zagrijavaju tijekom rada
B
Mehanizam za zaključavanje
C
Crveni indikator napajanja
D
Zeleni indikator zagrijavanja
E
Površina koja se ne zagrijava
F
Grijaće ploče
g
Držač za kabel
H
Prekidač za uključivanje/isključivanje
vAžNO
Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.
opASNOST
-
Nikada ne uranjajte aparat ili mrežni kabel u vodu ili neku drugu tekućinu.
upOzOReNje
-
Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li strujni napon naveden na podnožju aparata
naponu lokalne električne mreže.
-
Aparat nemojte koristiti ako je oštećen utikač, mrežni kabel ili neki drugi dio.
-
Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar
ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
-
Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim
sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba
odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
-
Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
-
Kabel za napajanje držite podalje od vrućih površina.
-
Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nemojte nikada spajati na vanjski prekidač kojim
upravlja mjerač vremena.
-
Ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.
opRez
-
Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
-
Kabel za napajanje ne smije visjeti preko ruba stola ili radne površine na kojoj stoji aparat.
-
Temperatura dostupnih površina može biti visoka dok aparat radi.
-
Prije čišćenja aparat ostavite da se potpuno ohladi.
-
Nikad ne dodirujte ploče oštrim ili abrazivnim predmetima jer to može oštetiti sloj koji
onemogućuje lijepljenje hrane.
-
Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu.
-
Ovaj aparat nije grill aparat i namijenjen je isključivo pripremanju sendviča.
-
Nakon korištenja obavezno isključite i iskopčajte aparat.
-
Aparat uvijek očistite nakon uporabe.
ELeKTROmAGNeTSKA pOLjA (EMF)
Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF).
Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim
dokazima on će biti siguran za korištenje.
Hrvatski
Образец