Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 31 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 31 из 72
ЭЛеКтРомАГНИттіК өРіСтеР (ЭМӨ)
Philips компаниясы шығарған бұл құралы электромагниттік өрістерге (ЭМӨ) қатысты барлық
стандарттарға сай келеді. Дұрыс әрі осы пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес қолданылса, қазіргі
кездегі белгілі ғылыми дәлелдерге негізделе отырып құралды қолдану қауіпсіз деуге болады.
аЛғАШқы Рет қоЛдАНАР АЛдыНдА
1
Жапсырмаларды алып тастап, бутерброд жасағыштың корпусын дымқыл шүберекпен
сүртіп алыңыз.
2
Фиксатор-бекіткіш жоғары түсінігі (1) және бутербродшыны (2) ашыңыз (Cурет 2).
3
Пісіретін табақшаларды дымқыл шүберекпен немесе губкамен тазалаңыз (Cурет 3).
Ескертпе: Құралды алғашқы рет қолданғанда, одан біраз түтін шығуы мүмкін. Бұл қалыпты
нәрсе.
ҚұРыЛғыНы қоЛдАНУ
ТоСтеРЛеНГеН бУтеРбРод жАСАУ
1
Гриль табақшасын сәл маймен немесе сары маймен майлаңыз.
2
Тоқ сымының ұзындығын сәйкестендіру үшін, оның бөлігін тоқ сымын сақтап қоятын
орын айналасына орап қойыңыз.
3
Штепсельдік ұшты қабырғадағы розеткаға қосып, қосу/өшіру қосқышын «I» күйіне
келтіріңіз (Cурет 4).
,
Қызыл индикатор қоректену индикаторы жанады. Бұл индикатор құрал электр торабына
қосулы тұрса, яғни өшіргенше жанып тұра береді (Cурет 5).
,
Жасыл жылыту индикаторы периодты жанып тұра береді.
,
Жасыл жылыту индикаторы құрал қолдануға дайын болғанда өшеді.
4
Құрал қыздырылып жатқанда, бутербродты жасайтын ингредиенттерді дайындай
берсеңіз болады.
Ескертпе: Әрбір бутерброд үшін, сізге екі тат кесімі, керекті салма қажет болады. Кеңестер
алу үшін, «рецептер» рамағын қараңыз.
Ескертпе: Біркелкі алтын-қоңыр түсті болып қуырылған түсті қабық алу үшін нанның
пластинаға жататын бетіне аз май мөлшерін жағыңыз.
Ескертпе: Бутербродтар тиімді түрде мөрленсін десеңіз, онда толтырмаларды нан тілімінің
жиегіне тым жақын етпей салыңыз.
5
Бутерброд жасағышты ашыңыз. (Cурет 2)
6
Дайындағыңыз келген бутербродтарды төменгі табақшаларға салыңыз (Cурет 6).
Ескертпе: Қалауыңыз бойынша, тек бір ғана бутерброд жасасаңыз болады.
7
Бутербродшыны жабу үшін үстіңгі пластинаны абайлап бутербродқа салыңыз (1), және
фиксатор-бекіткіш автоматты түрде пластиналарды жабады (2) (Cурет 7).
Ескертпе: Бутербродтар дайындау кезінде жасыл жылыту индикаторы кезекпен жанып
өшеді. Бұл жылытқыш элементтер қажетті температураны реттеу үшін жанып өшетінін
білдіреді.
8
3-4 минуттан соң бутерброд жасағышты ашып, бутербродтар алтын тәрізді
қуырылғандығын тексеріңіз.
ҚазаҚша
31
Образец