Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 34 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 34 из 72
34
ĮVAdAS
Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo
gaminį registruokite adresu www.philips.com/welcome.
Šia nauja kompaktiška sumuštinių keptuve galėsite labai lengvai pasigaminti įvairiausių skrudintų
sumuštinių.
BeNdRAS ApRAŠYmAS (PAV. 1)
a
Neįkaistančios rankenos
B
Fiksuojanti auselė
C
Raudona įjungimo lemputė
D
Žalia kaitimo lemputė
E
Vėsus paviršius
F
Kepimo plokštės
g
Laido saugojimo įtaisas
H
Įjungimo / išjungimo jungiklis
sVARbU
Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali
prireikti ateityje.
PAVOjUS!
-
Nei prietaiso, nei laido nemerkite į vandenį ar kitą skystį.
PeRSpėjImAS
-
Prieš jungdami prietaisą į maitinimo tinklą, patikrinkite, ar įtampa, nurodyta prietaiso apačioje,
atitinka vietinę elektros įtampą.
-
Jei kištukas, maitinimo laidas ar kitos dalys yra pažeistos, prietaiso nenaudokite.
-
Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“
įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.
-
Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar
psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos
prižiūri arba naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo.
-
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
-
Saugokite maitinimo laidą nuo karštų paviršių.
-
Norėdami išvengti pavojingos situacijos, šio prietaiso niekada nejunkite prie išorinio
laikmačio jungiklio.
-
Nepalikite prietaiso veikti be priežiūros.
ĮSpėjImAS
-
Prietaisą junkite tik į įžemintą sieninį lizdą.
-
Nepalikite maitinimo laido nukarusio nuo stalo ar pagrindo, ant kurio laikomas prietaisas, krašto.
-
Prietaisui veikiant, kai kurie jo pasiekiami paviršiai gali labai įkaisti.
-
Prieš valydami prietaisą ar dėdami jį į vietą, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
-
Niekada nelieskite plokščių aštriais ar šiurkščiais daiktais, nes galite pažeisti nepridegančio
paviršiaus dangą.
-
Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.
-
Šis prietaisas nėra kepamoji krosnelė, juo negalima ruošti jokio kito maisto, išskyrus sumuštinius.
-
Visada baigę naudoti išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
-
Baigę naudoti, būtinai išvalykite prietaisą.
liEtuviškai
Образец