Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 35 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 35 из 72
ELeKTROmAGNeTINIAI LAUKAI (EMl)
Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EML) standartus. Tinkamai
eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine
moksline informacija, jį yra saugu naudoti.
PRIeŠ NAUdOdAmI pIRmą KARTą
1
Nuimkite lipdukus ir nušluostykite sumuštinių keptuvės korpusą drėgna skepetėle.
2
Patraukite į viršų fiksuojančią auselę (1) ir atidarykite sumuštinių keptuvę (2) (Pav. 2).
3
Kepimo plokštes valykite drėgna skepetėle ar kempinėle (Pav. 3).
Pastaba: Pirmą kartą naudojamas prietaisas gali skleisti šiek tiek dūmų.Tai normalu.
PRIeTAISO NAUdOjImAS
sKRUdINTų SUmUŠTINIų GAmINImAS
1
Kepimo plokštes patepkite trupučiu sviesto ar aliejaus.
2
Norėdami nustatyti laido ilgį, dalį jo suvyniokite ant laido saugojimo įtaiso.
3
Įkiškite maitinimo tinklo kištuką į sieninį elektros lizdą ir nustatykite įjungimo / išjungimo
jungiklį „I“ padėtyje (Pav. 4).
,
Įsižiebia raudona kaitimo lemputė. Ši lemputė šviečia tol, kol prietaisas yra įjungtas į elektros
tinklą (Pav. 5).
,
Įsižiebia žalia kaitimo lemputė.
,
Žalia kaitimo lemputė išsijungia, kai prietaisas yra paruoštas naudoti.
4
Kol aparatas kaista, paruoškite produktus sumuštinių skrudinimui.
Pastaba: Kiekvienam sumuštiniui reikia dviejų riekelių duonos ir tinkamo įdaro. Norėdami gauti patarimų,
žr. skyriuje „Receptai“.
Pastaba: Patepkite trupučiu sviesto duonos riekelės puses, kurios liesis prie kepimo plokščių, kad
sumuštiniai lygiau ir gražiau apskrustų.
Pastaba: Kad įdaras neišbėgtų, nedėkite jo iki pat duonos riekelių kraštų.
5
Atidarykite sumuštinių keptuvę. (Pav. 2)
6
Sumuštinius, kuriuos kepsite, padėkite ant apatinės plokštės (Pav. 6).
Pastaba: Jei norite, galite skrudinti tik vieną sumuštinį.
7
Norėdami uždaryti sumuštinių keptuvę, atsargiai leiskite viršutinę kepimo plokštę ant duonos
(1) tol, kol fiksuojanti auselė automatiškai užfiksuos plokštes (2) (Pav. 7).
Pastaba: Kepimo metu žalia kaitimo lemputė įsižiebia ir išsijungia.Tai rodo, kad kaitinimo elementai yra
įjungiami ir išjungiami, kad būtų palaikoma tinkama temperatūra.
8
Po 3–4 minučių atidarykite sumuštinių keptuvę ir patikrinkite, ar sumuštiniai apskrudo.
Pastaba: Skrudinimo laikas, reikalingas, kad sumuštiniai būtų traškūs ir apskrudę, priklauso nuo duonos
rūšies, įdaro ir jūsų pomėgių.
9
Išimkite sumuštinius (Pav. 8).
Apskrudusius sumuštinius išimkite iš sumuštinių keptuvės mediniu ar plastikiniu įrankiu (pvz.,
mentele). Nenaudokite metalinių, aštrių ar šiurkščių virtuvinių įrankių.
10
Jei norite toliau kepti sumuštinius, prieš įdėdami naujus sumuštinius į keptuvę, palaukite, kol
užges žalia kaitimo lemputė.
liEtuviškai
35
Образец