Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 36 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 36 из 72
11
Po naudojimo, įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į padėtį „O“ ir prietaisą
išjunkite (Pav. 9).
vALYmAS
Niekada nenaudokite šiurkščių ar šlifuojančių valymo priemonių ar medžiagų, nes tai gali pažeisti
nepridegančią plokščių dangą.
Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį ir neskalaukite jo po tekančiu vandeniu.
1
Išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo.
2
Prietaisą palikite atidarytą, kad atvėstų.
3
Prieš valydami plokštes, virtuvinio popieriaus skiaute nuimkite nuo jų riebalų perteklių.
4
Prilipusiems maisto likučiams (pavyzdžiui sukietėjusiam sūriui) nuvalyti nuo kepimo plokščių
naudokite medinę arba plastikinę mentelę.
Nenaudokite metalinių, aštrių ar šiurkščių įrankių.
5
Kepimo plokštes valykite drėgna, minkšta skepetėle ar kempine (Pav. 10).
6
Aparato išorę valykite drėgna šluoste.
lAIKYmAS
1
Apvyniokite laidą apie laido saugojimo įtaisą (Pav. 11).
2
Prietaisą laikykite vertikaliai arba horizontaliai.
apLINKA
-
Susidėvėjusio prietaiso neišmeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų
surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos (Pav. 12).
gARANTIjA IR TechNINė pRIežIūRA
Jei jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija arba jei kilo problemų, apsilankykite „Philips“
svetainėje
www.philips.com
arba susisiekite su savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centru (jo
telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei „Philips“ klientų
aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės į vietinį „Philips“ atstovą.
recepTAI
sKRUdINTI SUmUŠTINIAI
sUmUŠTINIS SU KUmpIU, SūRIU IR ANANASAIS
Produktai
-
4 baltos duonos riekelės
-
2 sūrio riekeles
-
2 ananaso riekelės
-
2 plonos riekelės kumpio
-
kario milteliai
1
Įkaitinkite sumuštinių keptuvę.
2
Ant dviejų duonos riekelių sudėkite sūrį, ananasus ir kumpį.
3
Kumpį pabarstykite kario milteliais ir ant viršaus uždėkite kitas dvi duonos riekeles.
4
Sumuštinius kepkite 3–4 minutes.
liEtuviškai
36
Образец